Styrelsemöte ikväll

Ikväll har styrelsen haft styrelsemöte och ett antal medlemmar har nu formellt blivit fullgoda medlemmar genom att ha lämnat skriftlig ansökan och betalat in första insats och medlemsavgift. Antalet är nu 39 st. Ytterligare 14 st har gjort antingen eller (betalat eller lämnat in ansökan).

Styrelsen har beslutat att endast fastighetsägare kan bli medlemmar även om stadgarna öppnar för att hyresgäster och arrendatorer skulle kunna bli det.

I övrigt diskuterades frågor om marknadsföring och hur vi skall marknadsföra oss. Bredbandsmässan på måndag kan vi dessvärre inte fysiskt deltaga på, men vi skall försöka få dit marknadsföringsmaterial.

Lämna ett svar