Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Tegneby Fiber!
För att bli medlem måste man äga fastighet inom föreningens upptagningsområde, se sidan Geografi.

Se fliken Ekonomi ovan för förklaring av de begrepp som används nedan.

Insats och avgifter
Som medlem i en ekonomisk förening betalas medlemsinsats som ett kapitaltillskott till föreningen. I vårt fall används kapitaltillskottet för att finansiera byggnationen av fibernätet. Föreningen tar också ut en medlemsavgift årligen. För driftsatt nät betalas en månatlig nätavgift.
Vid utträde ur föreningen återbetalas insatsen enligt föreningens stadgar.

Vad skall jag betala?
En medlem betalar en medlemsavgift oavsett hur många fastigheter som skall anslutas. Endast en ägare till en fastighet kan bli medlem.
Varje ansluten fastighet har minst en anslutningspunkt. För varje anslutningspunkt som krävs för de antalet anslutningar medlemmen önskar betalas en insats. Nedanstående tabell är tänkt att reda ut hur olika upplägg på anslutning bekostas.
För tillkommande anslutningar till nätet betalas insats och anslutningavgift som täcker kostnaden som föreningen har för att färdigställa anslutningen, dock minst 25000 kr inkl. moms.

Bli medlem nu! Medlem i föreningen blir man genom att:
1. Läsa föreningens stadgar, se Stadgar för Tegneby Fiber Ek För_rev 4_Bolagsverket.
2. Fylla i ett anslutningsavtal som återfinns på sidan Dokument och skicka det till föreningen (Tegneby Fiber Ek. för., c/o Johannes Jansson, Skantorp 650, 47397 Henån), alt. Ängholmen Enligt föreningens stadgar skall styrelsen formellt godkänna och protokollföra alla medlemsansökningar. En formalitet, men styrelsen godkänner alla ansökningar om medlemsvillkoren är uppfyllda (dvs att man är fastighetsägare inom föreningens upptagningsområde) på nästföljande styrelsemöte.
3. Invänta faktura och återkoppling från föreningen ang. installationstidpunkt.

Se även sidan Frågor och Svar för svar på frågor om ansökan.
Någon ytterligare undran? Kontakta föreningen via denna sida.

Lämna ett svar