Archive for Möten

Informationsmöte

Föreningen inbjuder till informationsmöte den 23/10, 19:00, Tegneby församlingshem.
Agendan innehåller:
– Nuläge/status
– Varför fiber?
– Gäst som pratar om erfarenheter från andra föreningar
– Frågestund

Skicka gärna frågor i förväg till info@tegnebyfiber.se.

Ta med din granne!

Fika till självkostnad.

Välkomna!

Styrelsemöte ikväll

Ikväll har styrelsen haft styrelsemöte och ett antal medlemmar har nu formellt blivit fullgoda medlemmar genom att ha lämnat skriftlig ansökan och betalat in första insats och medlemsavgift. Antalet är nu 39 st. Ytterligare 14 st har gjort antingen eller (betalat eller lämnat in ansökan).

Styrelsen har beslutat att endast fastighetsägare kan bli medlemmar även om stadgarna öppnar för att hyresgäster och arrendatorer skulle kunna bli det.

I övrigt diskuterades frågor om marknadsföring och hur vi skall marknadsföra oss. Bredbandsmässan på måndag kan vi dessvärre inte fysiskt deltaga på, men vi skall försöka få dit marknadsföringsmaterial.

Bredbandsmässa 16 juni

Kommunen tillsammans med branschaktörer anordnar bredbandsmässa den 16 juni 2014 15.00-20.00 i Kajutan i Henån.

Där finns chans att bilda sig en uppfattning om vad fördelarna är med fiber, vad det innebär och varför det är viktigt för landsbygdutvecklingen.

Alla är välkomna dit!