Planerat avbrott

Ett avbrott i internet-förbindelse, TV och telefoni kommer att ske för kunder i Tavlebord, Kärra, Kårtvet och Loppetorp den 29/5 eller den 30/5. Anledningen är en ombyggnation av vårt nät med anledning av circulationsplats-bygget i Tegneby. Mer detaljerad info skickas ut till berörda inför avbrottet.

Årsstämma 2023

Stämman hålls 23 maj 2023 kl 18:30 på Knatt, Tavlebord 150, 473 97 Henån.

Medlemmar i föreningen välkomna!

Planerat elavbrott 28/1

Planerat elavbrott för fibernoden: den 28 januari mellan kl. 08:30 och 10:30 skall Ellevio göra underhållsarbete i elnätet och det finns risk för att det blir avbrott i bredbands-leveransen. Reservkraft finns och ska täcka upp vid avbrottet.