Nytt år – nya möjligheter!

Liten uppdatering om vad som händer:
23/12 var sista dag att lämna anbud i vår KO-upphandling och det kom in några anbud som vi började utvärdera i mellandagarna. Just nu inväntar vi svar från referenstagningar. Så det dröjer ytterligare ett litet tag innan vi har svar på vem som blir vår kommunikationsoperatör och det därmed är klart vilka som blir aktuella att leverera tjänster till oss.

Vi har fått avslag på ansökan om momsregistrering pga att vi inte har klart avtal med KO och tjänsteleveransavtal för gruppanslutning (TriplePlay). Så snart avtalen är på plats skall det inte utgöra några bekymmer.
Detsamma gäller ev finansiering via Orust Sparbank som är kopplad till momsregistreringen.

Markarbetena följer elnätsbyggnationen i Kallebäcken och Livetorp.

Vi jagar några markavtal som ännu inte signerats.
Det tillkommer medlemmar lite då och då vilket är glädjande såklart, vi börjar närma oss 250 anslutningar.

God fortsättning på det nya året!

Uppdaterad instruktion tomtschakt

Hej,

Instruktionen för tomtschakt (se Dokument) har uppdaterats till ver 6. Uppdaterat är att när man förlägger slangen på tomtmark, så skall man se till att slangändarna är tätade (med t.ex. eltejp) för att undvika smuts i slangen.

Vi kommer i veckan att beställa hem träkäppar så att man kan märka ut var på sin tomt man önskar ha sin anslutningspunkt, alltså var på tomtgränsen som slangen skall komma in. Hänsyn tas då till hur fibernätets sträckning har (se Geografi) så att anslutningen kan göra på rätt sida huset. Detta är just nu aktuellt i första etappen (Rålanda med omnejd).
Kontakt kan tas med Johannes (070-2122410) för avhämtning av slang och/eller träkäpp.

//Daniel

Angående anslutningsavtalen

Vi önskar få åter signerade avtal inkl. alla sidor, eller minst sida 1 och 2. På sidan 2 har man möjlighet att ändra uppgifter i medlemsregistret och där skall man kryssa i om man vill aktivera sin anslutning eller endast förbereda för anslutning. Tack på förhand!

Anslutningsavtal, urklipp

Anslutningsavtal, urklipp