Länge sedan nu…

Varit i strul med hemsidan, lösenord och tiden för att lägga in något här på länge… men nu så.

Vår bidragsansökan till Landsbygdsprogrammet godkändes 29 april, vilket innebär att fokus gick från att söka bidrag till att upphandla totalentreprenad för att bygga vårt nät. Upphandlingen ligger ut i skrivande stund och svar skall vara inne den 24/6 för anbudsgivarna.
Vi har också under våren haft möte och diskussioner med Ellevios representanter då elnätet i vårt områdes västra delar skall byggas om vilket kommer erbjuda samförläggningsmöjligheter där. Elnätsprojektet är under beredning/projektering just nu, vilket innebär att många av Er kan komma att få besök av projektören för diskussion om ledningsläge. Om man blir tillfrågad om man vill ha med fiberkabel i samma schakt så är det i så fall Tegneby Fibers fiberkabel som samförläggs.

Föreningen höll stämma den 16/6 med 33 besökare. Styrelsen har samma sammansättning som tidigare, men en ny medlem kom till: Linus Orvarsson.

Vi behöver bli ett antal fler medlemmar för att komma till rimliga kostnader per anslutning.

Kartan har uppdaterats med några nya medlemmar och korrigerat ett par felaktigheter. Ledningssträckningen som är angiven är i vissa fal felaktig då det skett uppdateringar, särskilt i Rålanda.

Allt för nu!
//Daniel

Geografi och Status

Kartan på sidan Geografi är uppdaterad med några anslutningar som inte visades korrekt.

Vi vet att det finns några därute som vill registrera sig som medlemmar, men lådan med anmälningar gapar tom… Se till att få in din registrering så snart som möjligt!

Vi väntar fortfarande på besked från Länsstyrelsen ang. vår bidragsansökan. Återkommer så snart vi fått besked.

//Daniel

Karta uppdaterad m.m.

Hej,

Kartan på sidan Geografi har blivit uppdaterad med några anslutningar som inte tidigare visats.
Kika gärna på föreslagen sträckning också. Verkar det OK på Er mark? Hör av Er annars.

Hör av er om inte er anslutning är markerad. Google kan inte alla adresser så det kan vara lite glapp…

I övrigt väntar vi besked ang. bidraget, jobbar med kommunen med stamledningssträckan samt tar fram upphandlingsunderlag såväl som att vi pratar med markägare angående föreslagen sträckning.

Styrelsemöte i tisdags. Valberedningen var inbjuden för att styrelsen ville stämma av vilka behov som behöver tillgodoses i styrelsen efter vårens årsstämma. Inga nya medlemmar att välja in denna gången, men vi tog fram en lista med alla (hushåll) som ej är med och vi skall försöka få kontakt med de på den listan för att undersöka intresse.

MVH
Daniel