Status-uppdatering

Hej,

Liten status-uppdatering:
– Projektering pågår genom att ta fram nätdesign etapp för etapp. Påbörjat och i det närmaste avslutat är etapp 4 (Rålanda, Gröva, Kallebäcken och mot Håv). Etapp-numrering följer Ellevios el-projekts numrering. Samråd sökt hos Länsstyrelsen och ledningsärende sökt hos Trafikverket.
– Markavtal har börjat tecknas för berörda markägare i etapp 4.
– Google-maps-karta uppdaterad så att alla medlemmar/anslutningar är med. Vår gräns mot andra föreningar har ändrats på några håll. När projekteringen fortskrider har det visat sig att Ellevio skall bygga om elnätet ”från vårt håll” till områden utanför vårt ursprungliga område. Då blir det billigare att vi samförlägger med Ellevio än att de andra föreningarna bygger sina nät dit. Det gäller bekräftat ett par hus mot Assletorp. Ev. även ett antal hus i Gunneröd mot Röds vatten (ej bekräftat, hänger sannolikt på om vi kan flytta bidragspengar från MalöStrömmar till Tegneby Fiber). På samma sätt har vi släppt tre fastigheter i Gröva till Nösund-Tvet som kan bygga billigare till dem än vad vi kan.
Jobbar också på att få upp en uppdaterad sträckning av fibernätet, men konverteringen till kml strular just nu. Skall försöka ordna det snarast. Inga stora ändringar dock.
– Möte med Orust sparbank inom kort ang. kredit (likviditet och byggkostnad).
– I november kommer inbetalningskort för första större delen av kapitalinsatsen att komma ut. Viktigt att vi får in pengar för att betala kommande fakturor med. I november kommer Ellevios elnätsprojekt att dra igång och då kommer även vårt nät börja byggas. Vi kommer att skicka ut tre fakturor på samma gång med olika förfallodatum.
– Med fakturan kommer anslutningsavtal som vi önskar åter så snart som möjligt.
– Jag har gjort en genomgång av medlemsregistret och skickat lite mail till några som inte fått bekräftelse på registrering, inbetalning och/eller formell medlemsstatus. Skulle gjorts tidigare, så för några var det länge sedan allt var klart. Har inte hunnits med tidigare.

Märks av ett lite större intresse i bygden då det rings en del och ställs frågor. Kanon, ring eller maila (info@tegnebyfiber.se) om det är några frågor.

MVH
Daniel Jagelund
Sekreterare, Tegneby Fiber

Extra-stämma Tegneby fiber

Ikväll har föreningen, vid välbesökt extra-stämma, tagit beslutet att bygga, driva och äga fibernätet i vårt område i egen regi.
Det beslutades också att varje anslutning maximalt skall kosta 20475 kr med en fördelning mellan kapitalinsats och anslutningsavgift på ungefär 90/10 (förslagsvis 18600 + 1875 kr).
Mycket har gjorts redan och mer skall göras för att försöka få ner kostnaden ytterligare.

Nu blir det fokus på att ta fram markavtal och underlag till Ellevios entreprenörer Trolk och Två Grävare som planerar start av elnätsbyggnation (inkl. samförläggning av fibernät) i vårt område i november.

Det finns alltid möjlighet att hjälpa föreningen framåt, just nu kan man hjälpa till att få markavtalen påskrivna så snart de blir tillgängliga. Samt att värva fler medlemmar såklart!

Nu händer det!
Målsättningen är drifttaget nät innan nästa år är till ända.

Det informerades även på mötet om att Trolk och Två Grävare som entreprenörer till Ellevio tillsammans skall bygga elnät i vårt och angränsande områden och att vi då skall samförlägga fiber.

Föreningen har svarat på, och vunnit upphandlingen som gäller att bygga, äga och driva stamnät för Orust kommun. Den aktuella sträckan (från Röra, via Tegneby, Rålanda till Grönås/Gröva) kommer delvis samförläggas med Ellevios elnät.

Den upphandling som föreningen gjorde i somras och som syftade till att finna en entreprenör som i en totalentreprenad skulle bygga vårt nät resulterade i ett anbudssvar. Två Grävare var ensam anbudsgivare och det är föreningens avsikt att använda oss av dem för byggnationen.

Hör av er om det finns funderingar!
/Daniel

Länge sedan nu…

Varit i strul med hemsidan, lösenord och tiden för att lägga in något här på länge… men nu så.

Vår bidragsansökan till Landsbygdsprogrammet godkändes 29 april, vilket innebär att fokus gick från att söka bidrag till att upphandla totalentreprenad för att bygga vårt nät. Upphandlingen ligger ut i skrivande stund och svar skall vara inne den 24/6 för anbudsgivarna.
Vi har också under våren haft möte och diskussioner med Ellevios representanter då elnätet i vårt områdes västra delar skall byggas om vilket kommer erbjuda samförläggningsmöjligheter där. Elnätsprojektet är under beredning/projektering just nu, vilket innebär att många av Er kan komma att få besök av projektören för diskussion om ledningsläge. Om man blir tillfrågad om man vill ha med fiberkabel i samma schakt så är det i så fall Tegneby Fibers fiberkabel som samförläggs.

Föreningen höll stämma den 16/6 med 33 besökare. Styrelsen har samma sammansättning som tidigare, men en ny medlem kom till: Linus Orvarsson.

Vi behöver bli ett antal fler medlemmar för att komma till rimliga kostnader per anslutning.

Kartan har uppdaterats med några nya medlemmar och korrigerat ett par felaktigheter. Ledningssträckningen som är angiven är i vissa fal felaktig då det skett uppdateringar, särskilt i Rålanda.

Allt för nu!
//Daniel