Uppdaterad instruktion tomtschakt

Hej,

Instruktionen för tomtschakt (se Dokument) har uppdaterats till ver 6. Uppdaterat är att när man förlägger slangen på tomtmark, så skall man se till att slangändarna är tätade (med t.ex. eltejp) för att undvika smuts i slangen.

Vi kommer i veckan att beställa hem träkäppar så att man kan märka ut var på sin tomt man önskar ha sin anslutningspunkt, alltså var på tomtgränsen som slangen skall komma in. Hänsyn tas då till hur fibernätets sträckning har (se Geografi) så att anslutningen kan göra på rätt sida huset. Detta är just nu aktuellt i första etappen (Rålanda med omnejd).
Kontakt kan tas med Johannes (070-2122410) för avhämtning av slang och/eller träkäpp.

//Daniel

Angående anslutningsavtalen

Vi önskar få åter signerade avtal inkl. alla sidor, eller minst sida 1 och 2. På sidan 2 har man möjlighet att ändra uppgifter i medlemsregistret och där skall man kryssa i om man vill aktivera sin anslutning eller endast förbereda för anslutning. Tack på förhand!

Anslutningsavtal, urklipp

Anslutningsavtal, urklipp

Kort status

– Markavtal för etapp 4 börjar trilla in. Glädjande och bra!
– Markavtal för etapp 3 är klara för att distribueras ut till alla markägare i den etappen.
– Anslutningsavtal och insatser börjar också komma in. En vädjan: Kryssa i om anslutningarna skall ”Aktiveras” eller ”Förberedelse” och skicka in (minst) sida 1 och 2 av avtalet. Vi vill ha korrekta uppgifter inför byggnation samt i medlemsregistret.
– Kartan under länk Geografi är uppdaterad med senaste utgåva på projekteringssträckning. Om någon ser att sträckningen inte är OK över dennes mark, så hör gärna av er till Daniel (0767-752020).

De flesta har fått ut instruktioner om hur schakt på tomtmark skall göras. Vi kommer inom kort komma ut med lite praktisk information ang. hur man kan märka var på tomtgräns som anslutningspunkt är lämplig. Ta gärna del av kartan på flik Geografi för att se från vilket håll matningen till Ert hus kommer ifrån.

Over n’ out
/D