Gruppavtal / Hemsidan

Gruppavtalet med ComHem är förlängt. Information om detta är på väg ut.
På sidan Dokument finns informationsblad, villkor och avtalsmallar för att ansluta sig och/eller förnya sitt avtal.

Då det är en ny avtalsperiod behöver vi teckna nya avtal.

Hemsidan har flyttats till nytt webbhotell och det har medfört lite strul. Det är inte helt säkert att den fungerar till 100% ännu. Planen är att göra om hela hemsidan till ett enklare utförande och städad från gammal information.

Information inför stämma 2020

Annorlunda tider kräver annorlunda åtgärder. Av hänsyn till rådande situation hålls stämma med begränsat antal fysiskt närvarande personer, om ingen medlem skulle misstycka förstås. Synpunkter, frågor eller funderingar önskar styrelsen att få senaste 19/6. Skicka på mail (info[at]tegnebyfiber.se) eller ring någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter här.

Nedan finns länkar till inbjudan, dagordning med förklaringar till de olika punkterna samt en fil med information till medlemmarna. Årsredovisningen läggs sista handen på just nu och kommer läggas upp så snart som den är klar.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen, Tegneby Fiber

Uppdaterade sidor och dokument

De flesta sidorna på site:en har uppdaterats med anledning av att fibernätet nu i princip är helt klart. Nya villkor gäller nu för kostnad av nya anslutningar.

Ändringar i dokument genomförda och lanserade:
– Registreringsformuläret är borttaget.
– Anslutningsavtalet är uppdaterat så att det ersätter registreringsformuläret.
– Utträdesblanketten har uppdaterats så att man med samma blankett kan överlåta en ComHem-anslutning till ny ägare med samma blankett.

//Daniel