Installation

På denna sida kommer vi samla information som är tänkt att förklara och vara till stöd när det kommer till installation av fiber i fastighet och på tomtmark.

För medlem ingår åtagandena att: förlägga kanalisation på tomtmark, montera fasadbox samt utföra håltagning i fasad.
I pris för anslutning ingår installation i monterad fasadbox och installation inomhus.

Förläggning av kanalisation på tomtmark
Det finns en instruktion om hur grävning på tomtmark skall utföras, se sida Dokument.
Om det grävts fram till tomtgräns redan så har entreprenören avlämnat en bit slang där som skall förläggas fram till önskad plats vid fasaden. Tänk på att tätning som finns i slangände skall sitta kvar. Kan vara en plugg eller tejp.
Om det inte grävts fram till tomtgräns ännu, men man är redo att utföra detta kontaktar man Johannes Jansson, 0702-122410, för att få material till detta.

För den som önskar hjälp med grävning på tomtmark har föreningen sonderat möjliga entreprenörer för detta och, hittills, hittat en som kan utföra detta. Utförande och pris görs upp med entreprenören. Kontakta:
Johan Baulander – 073-5951591

Montering av fasadbox och håltagning
Det finns en instruktion om vad som krävs, se sida Dokument.

Utomhusbox stängd


För den som vill ha hjälp med montage och håltagning kan entreprenör anlitas. Exempelvis kan man kontakta Pelle Wilson, se även nedan.
Om man önskar hjälp av Pelle, kan man kontakta honom via ett formulär på företagets hemsida: Pelle Wilson.

Installationen utomhus utförs av Två Grävare AB och av dennes anlitade underentreprenör AT Installation AB. AT Installation utför installation av fiber i utomhusboxen samt klammar upp fiberslangen på väggen och täcker denna med en skyddsplåt. De monterar även ett skydd över kabelvägen mellan utomhusboxen och håltagningen på väggen.
Måtten på fasadboxen är c:a 21 x 14 x 4 cm.

Utomhusbox öppen

Installation inomhus
Kommer att utföras av den entreprenör som Zitius Service Delivery anlitat, vilket är Pelle Wilson, en lokal firma som utgår från Ellös.
Installation utförs enligt instruktionen som finns på sidan Dokument, vilket innebär att en medieomvandlare monteras på insidan väggen i närheten av håltagningen eller på annan lämplig plats. Medieomvandlaren måste ha ett eluttag, 220V, inom 1,5 m avstånd från monteringsplatsen. Maximalt 5 m anslutningskabel (patchkabel) ingår som standard och räknas från utomhusboxen till medieomvandlaren. Vill man ha längre patchkabel så måste föreningen kontaktas i förväg. Det ingår dock endast en begränsad mängd klamning av kabel inomhus.

Zitius, som är vår kommunikationsoperatör, använder sig av Raycore medieomvandlare och den ser ut som på denna bild. Måtten är c:a 17 x 15 x 5 cm.

Medieomvandlare