Archive for Medlemsantal

Styrelsemöte ikväll

Ikväll har styrelsen haft styrelsemöte och ett antal medlemmar har nu formellt blivit fullgoda medlemmar genom att ha lämnat skriftlig ansökan och betalat in första insats och medlemsavgift. Antalet är nu 39 st. Ytterligare 14 st har gjort antingen eller (betalat eller lämnat in ansökan).

Styrelsen har beslutat att endast fastighetsägare kan bli medlemmar även om stadgarna öppnar för att hyresgäster och arrendatorer skulle kunna bli det.

I övrigt diskuterades frågor om marknadsföring och hur vi skall marknadsföra oss. Bredbandsmässan på måndag kan vi dessvärre inte fysiskt deltaga på, men vi skall försöka få dit marknadsföringsmaterial.

Föreningen växer, och snart ännu mer!

Glädjande nog skrevs medlem nummer 50 in i medlemsregistret nu ikväll. Vi planerar att ha ett styrelsemöte i slutet på maj eller i början på juni och då kan vi formellt göra de som ännu inte är formella medlemmar, men som fullgjort åtagandena att betala in första insats och medlemsavgift samt lämnat skriftlig ansökan till medlemmar.

Just nu alltså 15 st medlemmar (felaktigt 16 st skrivit tidigare), 11 st som blir medlemmar på nästa styrelsemöte och 24 st som antingen betalat in avgifterna eller lämnat in skriftlig ansökan. Bland dessa 24 ligger några som vi också behöver utreda ägandeskapet för fastigheten och som ev. kan bli medlemmar som hyresgäster.

Alla som registrerar sig skall få bekräftelse per mail på att föreningen mottagit ansökan och betalning. Om Ni inte fått detta, hör av er till oss!

Frågan om det kommer att godkännas medlemskap som hyresgäst tas upp på kommande styrelsemöte för beslut. Ev. kommer detta att behöva kompletteras med ett godkännande av fastighetsägaren.

Påminner om att fylla i medlemsregistreringen fullt ut. Alla obligatoriska uppgifter skall fyllas i fullständigt. Reklam, Tegneby Fiber - Nelly, Simba, OskarT.ex. skall fullständigt personnummer, mailadress och fastighetsbeteckning(ar) anges. Styrelsen måste kunna kontrollera ägandeskapet för fastigheterna.

Nu kommer vi kunna marknadsföra föreningen bättre, då vi fått skylt och banderoller som vi köpt in. Monteras upp inom kort i bygden. Första sattes upp ikväll. Snart växer vi mer!

//Daniel Jagelund

Medlemsstatus

Efter styrelsemöte den 27/4 har ett antal medlemmar formellt tagits in som medlemmar i föreningen som just nu har 16 medlemmar. Vi har dock ett antal medlemmar på väg in som antingen betalat in avgifter eller lämnat skriftligt registreringsformulär, allt som allt 33 st i en nära framtid.

Till dessa skall inom kort också räknas några fastighetsägare (6 st?) som idag är anslutna till andra föreningar, främst Nösund Tvet.
Dessutom skall vi på torsdag 8/5 ha möte med Göksäters fiber, som troligen inte kommer att bilda någon förening. Mötet handlar om hur de som anmält intresse dit ev. kan komma att tas upp i Tegneby Fiber och/eller andra föreningar, t.ex. Brattås fiber.

Fortsätt ragga medlemmar därute!
Reklamskyltar som skall monteras upp i bygden kommer inom kort. Beställningar är på gång. Det kan ju bli en hjälp på traven.

MVH
Daniel