Dokument

På denna sida finns ett antal dokument tillgängliga för de som ännu inte blivit medlemmar i föreningen. Här finns registreringsformuläret, stadgarna och diverse marknadsföringsmaterial.
Föreningsmedlemmar får tillgång till fler dokument och även en del protokoll från möten etc.

Stadgar
Stadgar för Tegneby Fiber Ek. för.

Marknadsföring
2014 Flyer A3 med karta
2014 Flyer (2 A5 på en A4)

Formulär
Anslutningsavtal
Gruppanslutningsavtal_rev4_Medlem
Gruppanslutningsavtal_rev4_IckeMedlem
Utträdesformulär – används för att begära utträde ur föreningen eller för att säga upp anslutning(ar).

Tomtgrävning och Installation
Grävning vid och på tomt samt Installation ver 9 – 171125

Årsstämma 2017
2017-06-15 – Årsstämma 2017 Presentation

Information om ComHem gruppavtal
170615 Presentation stämma 2017 – ComHem gruppavtal
210115 Information om gruppavtal ComHem
RUTIN FÖR GRUPPAVTAL
Villkor Gruppavtal i Öppna nät 1801

Vägledande principer
Vägledande principer för byanät och markupplåtelser

Lämna ett svar