Varför fiber?

Det finns en mängd sidor på internet som förklarar fördelarna med fiber (Bra redogörelser finns t.ex. på Kleva Orust Fibers hemsida eller Bredband i Berg).
Nedan listar vi de faktorer som vi tycker är de viktigaste argumenten för en utbyggnad och installation av fiber.

Uppkopplingshastighet (upp/ner)
Vanligen har fiber 100 Mbit/s nedhastighet (hastigheten då man hämtar något från internet, t.ex. surfar, stream:ar film eller hämtar mail) och 100 Mbit/s upphastighet (hastigheten då man skickar iväg något från sin dator, t.ex. skickar mail, laddar upp en fil i en molntjänst etc), så kallad 100/100. Tidigare vanliga hastigheter var 100/10 eller 10/10. Vanligast idag är någonstans mellan 100/100 och 250/100.
De flesta nät som byggs idag har kapacitet för mer, t.ex. 1000/1000 (1Gbit i varje riktning), men oftast väljer inte konsumenterna så snabb hastighet även om möjligheten finns. Dagens ADSL kan man som max få 8/1, dvs 8 Mbit/s ned och 1 Mbit/s upp, här i Tegneby-trakten.

Mobilt då?
Mobilt bredband finns också att tillgå idag med (ibland) god hastighet, beroende på var man befinner sig. En nackdel med mobilt internet är att det många gånger inte är stabilt och att hastigheten sänks om många kopplar upp sig mot samma mast(er). Fler och fler enheter (mobiler, larm, GPS:er etc) kräver numer också uppkoppling.
Mycket talar också för att framtidens mobila lösningar – 5G, 6G – kommer att kräva matning från ett markförlagt fibernät för att kunna funka (anslutning av master/antenner). För att få bra hastighet i nuvarande och framtida mobila system krävs att masterna står ganska tätt, kanske så tätt som 1800 meter mellan (eller tätare).
De flesta mobila bredband begränsar idag datamängden man får ladda ner, det görs som regel inte för fiber eller ADSL.

Framtidssäkerhet
Ett fibernät har enligt bedömare en livslängd på kanske 50 år. Föreningen bygger ett nät med gigabit-kapacitet, men det finns alla möjligheter att utöka i senare skede genom byte av kommunikationsutrustning. Kabeln och nätet i övrigt är detsamma.
Kopparnätet som ADSL använder går sakta mot avveckling då det är dyrt för nätägarna att underhålla och det ersätts mer och mer med fiber. Då fler och fler områden ansluter sig till fibernätet kan det bli så att teleoperatörerna (främst Telia) tycker det blir för dyrt att underhålla kopparnätet som tele-(och ADSL-)trafiken distribueras via och lägger ner olönsamma telestationer. Då får man förlita sig på endast mobil telefoni och internet om man inte har fiber.

Möjligheter!
Fiber med sin snabba, stabila uppkopplingshastighet öppnar för nya möjligheter för den som ansluter sig, t.ex. att jobba hemifrån även med arbete som kräver snabba uppkoppling t.ex. bildhantering, CAD-ritning etc.
Högre hastighet skapar också möjligheten att t.ex. stream:a film till sin dator i högre kvalitet, ladda ner filer på kortare tid eller spela spel online utan störningar.
Den ökade kapaciteten ökar också möjligheten för fler att använda uppkopplingen samtidigt och/eller att använda flera tjänster samtidigt. T.ex. att någon pratar i videosamtal med kompisar samtidigt som någon annan laddar ner filer, någon tittar på HDTV eller kanske spelar in avsnitt från favorit-TV-serien samtidigt.

Kostnader
Kostnaden i driftsfasen beror lite på vilken operatör som väljs, men framförallt vilket affärsupplägg som väljs. För t.ex. Telia gäller att:
– om vi bygger ett helt öppet nät där föreningen endast upphandlar en kommunikationsoperatör och varje medlem själv fritt får välja tjänsteleverantör kan ett paket med TV, bredband och telefoni kosta bortåt 700 kr/mån.
– om vi bygger ett nät där föreningen tecknar ett gruppanslutningsavtal så att medlemmen inte fritt får välja tjänsteoperatör kan man hamna på c:a 350-400 kr/mån. Då har man ändå som enskild medlem möjlighet att välja till extratjänster, t.ex. fler TV-kanaler.
Månadskostnaden för den totala lösningen med TV, bredband och (IP-)telefoni via fiber blir alltså för de flesta billigare än när vi idag köper de olika tjänsterna separat. Investeringen kan därmed komma att återbetala sig på ett fåtal års sikt.
Då byggnationen genomförs från start delas alla kostnader kollektivt på alla som ansluter sig.
Vårt beviljade bidrag från Länsstyrelsen kan endast utnyttjas en gång och kommer därför också att användas för finansiering av byggnationen av stamnät och till de som väljer att gå med från början.
Anslutningskostnaden för den som väljer att gå med i ett senare skede kommer antagligen bli avsevärt högre än om man ansluter sig från början. Att ansluta sig senare innebär också att den enskilde fastighetsägaren kan komma att behöva stå för hela kostnaden för grävning, material och inkoppling. Med all säkerhet väldigt kostsamt.

Husvärde
Fastighetsmäklare vittnar i många fall om att värdet på ett hus går upp med mer än vad insats och avgifter är tillsammans då man installerat fiber och omvänt så minskar värdet på ett hus som inte har en anslutning om det finns möjlighet till det i närområdet.

Värde för bygden
Vårt närområde blir mer attraktivt att flytta till om det finns fiber. Större efterfrågan på hus ger också högre huspriser generellt.
Bättre möjligheter skapas även för företag att etablera sig i närområdet. Arbetstillfällen! Detta gör bygden mer intressant för inflyttning.

Vädersäkring
Dagens telefonnät är känsligt för åskoväder eftersom risken finns att blixten slår ner någonstans i det kopparbaserade telenätet. Optofiber är inte tillverkat av metall och leder därför inte ström, vilket gör att bredband via fiber inte är lika känsligt för åsknedslag.
(Risken för överslag i elnätet finns ju förvisso kvar, men en risk vid åsknedslag tas bort.)

Vänta inte med din ansökan!
Fibernätet är färdigbyggt, men det är inte för sent att ansluta sin fastighet. Välkommen med din ansökan. Fyll i ett anslutningsavtal och skicka in till föreningen, se sidan Dokument ovan.

Lämna ett svar