Föreningen växer, och snart ännu mer!

Glädjande nog skrevs medlem nummer 50 in i medlemsregistret nu ikväll. Vi planerar att ha ett styrelsemöte i slutet på maj eller i början på juni och då kan vi formellt göra de som ännu inte är formella medlemmar, men som fullgjort åtagandena att betala in första insats och medlemsavgift samt lämnat skriftlig ansökan till medlemmar.

Just nu alltså 15 st medlemmar (felaktigt 16 st skrivit tidigare), 11 st som blir medlemmar på nästa styrelsemöte och 24 st som antingen betalat in avgifterna eller lämnat in skriftlig ansökan. Bland dessa 24 ligger några som vi också behöver utreda ägandeskapet för fastigheten och som ev. kan bli medlemmar som hyresgäster.

Alla som registrerar sig skall få bekräftelse per mail på att föreningen mottagit ansökan och betalning. Om Ni inte fått detta, hör av er till oss!

Frågan om det kommer att godkännas medlemskap som hyresgäst tas upp på kommande styrelsemöte för beslut. Ev. kommer detta att behöva kompletteras med ett godkännande av fastighetsägaren.

Påminner om att fylla i medlemsregistreringen fullt ut. Alla obligatoriska uppgifter skall fyllas i fullständigt. Reklam, Tegneby Fiber - Nelly, Simba, OskarT.ex. skall fullständigt personnummer, mailadress och fastighetsbeteckning(ar) anges. Styrelsen måste kunna kontrollera ägandeskapet för fastigheterna.

Nu kommer vi kunna marknadsföra föreningen bättre, då vi fått skylt och banderoller som vi köpt in. Monteras upp inom kort i bygden. Första sattes upp ikväll. Snart växer vi mer!

//Daniel Jagelund

Lämna ett svar