Uppdaterad instruktion tomtschakt

Hej,

Instruktionen för tomtschakt (se Dokument) har uppdaterats till ver 6. Uppdaterat är att när man förlägger slangen på tomtmark, så skall man se till att slangändarna är tätade (med t.ex. eltejp) för att undvika smuts i slangen.

Vi kommer i veckan att beställa hem träkäppar så att man kan märka ut var på sin tomt man önskar ha sin anslutningspunkt, alltså var på tomtgränsen som slangen skall komma in. Hänsyn tas då till hur fibernätets sträckning har (se Geografi) så att anslutningen kan göra på rätt sida huset. Detta är just nu aktuellt i första etappen (Rålanda med omnejd).
Kontakt kan tas med Johannes (070-2122410) för avhämtning av slang och/eller träkäpp.

//Daniel

Lämna ett svar