Statusuppdatering

Då var styrelsemöte nr 11 avklarat. 10 nya medlemmar har formellt registrerats och vi är nu totalt 155 medlemmar (189 anslutningar på 177 anslutningspunkter). Det är nu endast ett 15-tal kvar som inte blivit formella medlemmar (dvs lämnat in ansökan och betalat initiala avgiften/insatsen) – dessa är inräknade i siffrorna ovan. Bra!

Mötet innehöll bl.a. diskussioner om hur vi planerar att färdigställa projekteringen, kommande bidragsansökan, upphandling samt framförallt hur vi kan bli fler medlemmar.

Vi har gjort en preliminär budget som skall finslipas, men som redan pekar på en något hög byggkostnad med nuvarande medlemsantal. Vi behöver därför Er hjälp med att jaga in fler registrerade medlemmar. Från styrelsens håll planerar vi ett brevutskick till alla i området som ännu ej registrerat sig som medlemmar.
Kommer skicka ut ett mail om detta också inom kort.

Kompletterande uppgifter som tidigare begärts vill vi ha in före 31/8.

I övrigt vankas ny möte med övriga fiberföreningar och kommunen på torsdag 27/8. Förhoppningsvis vet vi mer om hur tidplanen för bidragsansökan ser ut efter det mötet. Vi skall i alla fall få information om bl.a. hur planen för stamnätsbyggnationen på Orust ser ut.

Återkommer med mer info i mail och här efter mötet på torsdag.

Värva värva!
/Daniel Jagelund

Lämna ett svar