Status-uppdatering

Hej,

Liten status-uppdatering:
– Projektering pågår genom att ta fram nätdesign etapp för etapp. Påbörjat och i det närmaste avslutat är etapp 4 (Rålanda, Gröva, Kallebäcken och mot Håv). Etapp-numrering följer Ellevios el-projekts numrering. Samråd sökt hos Länsstyrelsen och ledningsärende sökt hos Trafikverket.
– Markavtal har börjat tecknas för berörda markägare i etapp 4.
– Google-maps-karta uppdaterad så att alla medlemmar/anslutningar är med. Vår gräns mot andra föreningar har ändrats på några håll. När projekteringen fortskrider har det visat sig att Ellevio skall bygga om elnätet ”från vårt håll” till områden utanför vårt ursprungliga område. Då blir det billigare att vi samförlägger med Ellevio än att de andra föreningarna bygger sina nät dit. Det gäller bekräftat ett par hus mot Assletorp. Ev. även ett antal hus i Gunneröd mot Röds vatten (ej bekräftat, hänger sannolikt på om vi kan flytta bidragspengar från MalöStrömmar till Tegneby Fiber). På samma sätt har vi släppt tre fastigheter i Gröva till Nösund-Tvet som kan bygga billigare till dem än vad vi kan.
Jobbar också på att få upp en uppdaterad sträckning av fibernätet, men konverteringen till kml strular just nu. Skall försöka ordna det snarast. Inga stora ändringar dock.
– Möte med Orust sparbank inom kort ang. kredit (likviditet och byggkostnad).
– I november kommer inbetalningskort för första större delen av kapitalinsatsen att komma ut. Viktigt att vi får in pengar för att betala kommande fakturor med. I november kommer Ellevios elnätsprojekt att dra igång och då kommer även vårt nät börja byggas. Vi kommer att skicka ut tre fakturor på samma gång med olika förfallodatum.
– Med fakturan kommer anslutningsavtal som vi önskar åter så snart som möjligt.
– Jag har gjort en genomgång av medlemsregistret och skickat lite mail till några som inte fått bekräftelse på registrering, inbetalning och/eller formell medlemsstatus. Skulle gjorts tidigare, så för några var det länge sedan allt var klart. Har inte hunnits med tidigare.

Märks av ett lite större intresse i bygden då det rings en del och ställs frågor. Kanon, ring eller maila (info@tegnebyfiber.se) om det är några frågor.

MVH
Daniel Jagelund
Sekreterare, Tegneby Fiber

Lämna ett svar