Stämma, Extrastämma och Bidragsansökan

Vi jobbar för att få klart protokollet från årsstämman så att vi kan göra det tillgängligt till medlemmarna i föreningen. Vi tittar också på en tid för extrastämma som krävs för att få igenom de stadgeändringar som röstades igenom på årsstämman. Återkommer om det.

På årsstämman tog vi upp att det rådde vissa oklarheter vad gäller hur vi skall fylla i ansökan om bidrag. T.ex. vad räknas som hushåll, skall två hushåll som delar en anslutning räknas som en eller två, skall den som har enskild firma med kontor i hemmet räknas med både för företaget och hushållet, etc…?
Vi har nu fått svar från Jordbruksverket om vad som gäller och hur vi skall fylla i ansökan:
1. Bidrag får man för hushåll, fritidshus och företag, men man använder endast hushåll (hushåll med permanentboende personer) för att beräkna anslutningsgrad i bidragsansökan. Anslutningsgraden används för att prioritera ansökningarna hos Länsstyrelsen.
2. Varje hushåll, företag och fritidshus räknas. Det spelar ingen roll hur många eller få anslutningar en fastighet har, det är antal av varje kategori som räknas. T.ex. en fastighet som innehåller två lägenheter (med permanentboende hyresgäster = två hushåll) räknas som två hushåll. En fastighet med en anslutning som innehåller ett hushåll och ett företag räknas som 1 st hushåll och 1 st företag. Eftersom vi har många enskilda företagare i området så bör vi kunna räkna in många företagsanslutningar.

Vi kommer med anledning av detta behöva ha in kompletterande uppgifter från alla medlemmar och ev. göra om ansökningsblanketten. Den som redan nu vill kan få skicka in information till föreningen (info@tegnebyfiber.se) om hur många hushåll, fritidshus och företag Er(a) anslutning(ar) bidrar med. Det underlättar för oss när bidragsansökan skall fyllas i.

Ha det gott!
//Daniel

Lämna ett svar