Senaste nytt

Bidragsansökan är inlämnad sedan en månad tillbaka och vi befinner oss på så sätt i väntans tider. 21/10 fick vi ett meddelande om att projektstödsansökningar behövde kompletteras. Mina sidor på Jordbruksverkets hemsida var dock inte åtkomliga. Kompletteringen gjorde därför idag (med uppgifter vi är rätt säkra på var med från början…). Så nu är vi helt på banan i alla fall.
Länsstyrelsen har börjat hantera ansökningar, men kan pga att Jordbruksverkets datasystem för beslutsprocessen inte är klart, ta några beslut iår utan tidplanen är istället tidigast slutet av februari 2016.
Läs mer: Länsstyrelsen om projektstöd för bredband.

Vi har under senaste veckorna, alla föreningarna, varit hos kommunen och lämnat synpunkter på kommunens planer på stamnätsbyggnation. Tanken är att byggnationerna av föreningarnas nät och stamnätet skall samordnas i så stor utsträckning som möjligt.

Ikväll var vi också på ett möte med FFF – Fiberföreningarnas förening som börjar så smått ta lite former även om det är en bit kvar till att föreningen formellt kan bildas. Vi använder forumet som ett sätt att utbyta erfarenheter mellan föreningarna och för att försöka strömlinjeforma oss inför framtiden. Planen är att kunna ha nära samarbeten framöver vad gäller gemensamma fråga, t.ex. Drift/Underhåll och Ekonomi.
FFF har en gemensam webbplats som är under uppbyggnad, FFF – Orust Fiber.
Kvällens möte handlade lite om formerna för hur vi skall bedriva möten, om hur man bildar en paraplyförening, gemensam webbplats och diverse andra frågor, t.ex. om stamnätsbyggnation och om Stalas beslut om att låta en Skanova/Telia/Zitius bygga nät i deras område.

Jo, det är ju så att Stala fibers medlemmar beslutat att låta Skanova/Telia/Zitius som kommersiell aktör bygga deras fibernät vilket innebär att fiberföreningen i Stala läggs ner när det nätet är byggt. Det som presenterats för Stalas medlemmar är att det är en lösning som kostar ungefär samma för den enskilde i investering och det krävs en mycket mindre insats från medlemmar och styrelse i föreningen. Från styrelsen i Tegneby Fibers horisont tror vi fortfarande på fiberföreningslösningen och att vi på sikt med FFF/Orust fiber kan skapa något mycket bra för våra medlemmar och är därför tveksamma till en sådan lösning tills vi vet mer. Det är t.ex. inte tydligt vilken månadskostnad i slutänden som kunderna får i Stalas område.
Alldeles oavsett utveckling så har vi sedan en tid tillbaka bokat in ett möte med Zitius för att få veta mer om kommunikationsoperatörens roll i nätbyggnationen och vad Zitius kan erbjuda och hur. Syftet är alltså inte att diskutera en liknande lösning som Stala valt utan hur kommunikationsoperatörens roll och uppgifter ser ut. Det är nog rimligt att förvänta sig att frågan kommer upp.

Värt att nämna är väl också att medlemsvärvningen fortsätter och det är roligt att se att vi börjar få in kulörta medlemsansökningar. Vi gjorde nämligen en raid i september och skickade ut brev till alla som inte ännu blivit medlemmar med en ansökningsblankett i färg. Just nu drygt 180 medlemmar och har passerat 200 anslutningspunkter.
Värva fler medlemmar – det gynnar oss alla om vi blir fler som delar på kostnaden för byggnationen!
Och för den som har frågor är vi tillgängliga via telefon, SMS, mail, Facebook, formulär här på sidan, hembesök (ehh, inom rimliga gränser) eller hur Ni nu önskar!

Ha det gott!
//Daniel

Lämna ett svar