…men ändå framåt!

Nu är föreningen uppe i drygt 60 medlemmar, om än att alla inte fullgjort åtagandena att båda betala in insats och medlemsavgift samt fyllt i medlemsregistreringen, men det går framåt och det är det viktigaste.

Ta ett snack med grannarna, både bofasta och sommarboende, nu under sommaren och se till att vi värvar in så många som möjligt, så att vi kan stå bra rustade inför höstens troliga bidragsansökan till Länsstyrelsen.

Under sommaren lutar det åt att vi får uppdaterade fastighetslistor av kommunen så att vi kan säkerställa vilket underlag vi har i föreningen i form av fastigheter. Vad vi vet just nu är det c:a 300 fastigheter.

Ha det gôtt!

Lämna ett svar