Föreningens gränser / Byte av förening / Nyheter om bidrag

Idag hade vi möte med representanter från de föreningar som gränsar till oss och det resulterade inte några större förändringar. Kartan justerades något och därmed har vi uppdaterat kartan på sidan Geografi med de nya gränserna. En kvarvarande osäkerhet finns och det är den exakta gränsen norrut, mot Göksäter. Kontakta föreningen om du är osäker på vilken förening som du skall tillhöra.

Vi kom också överens om att byte av förening sker genom att den förening man lämnar för över inbetalda medel till den nya föreningen. Om föreningarna har olika avgifter för medlemskap och insats får medlemmen komplettera med skillnaden alt. utbetalt överskjutande belopp. Detta berör ett antal medlemmar som idag är medlem i annan förening, men som nu tillhör vårt upptagningsområde.

Alla som inte redan fyllt i registreringsformuläret och som vill bli medlem / redan ansökt om medlemskap i Tegneby Fiber behöver göra det så snart som möjligt.

Länsstyrelsens bidrag kommer troligen att kunna sökas i september. Man har gjort om så att den tidigare kölistan tagits bort och istället är det först till kvarn med så fullständigt underlag som möjligt som får tilldelning först. Exakt vad som behöver vara klart för att ansöka är inte helt klart i dagsläget.

MVH
Daniel Jagelund

Lämna ett svar