Fiberblåsning och Installation

Denna vecka startar de första arbetena att blåsa fiber i vårt nät. I första hand kommer blåsning ske mellan skåp och inom kort även matningen till vår nod.
I september kommer det att blåsas fiber till fastigheter i etapp 4 och etapp 3. Det är därför viktigt att vi får meddelande om. Är grävning på tomtmark slutförts så att planering av blåsningarna kan göras. Grävning på tomtmark skall ha slutförts den 30/8 för hushåll i etapp 3 och 4.
Installation på och i fastigheter kommer att göras efter att blåsning gjorts och då behöver håltagning vara klar och box monterad på fasad.
Meddela placering av box och ev. behov av längre anslutningskabel än 5 m.
Se instruktion för tomtgrävning och installation på www.tegnebyfiber.se/Dokument

Lämna ett svar