Extrastämma, inloggning och kompletterande uppgifter

Hej,

Extrastämma hålls den 20/5 2015 kl, 19.00 vid Tavlebord Lanthandel (parkeringen). Syftet är endast att fastställa de förslag till stadgeändring som togs upp på ordinarie stämman i mars. Välkomna!
Inbjudan är utskickad per mail och post (för de som inte har mailadress).

Inloggning till hemsidan skall skapas för att komma åt skyddade dokument, men jag har inte hittat något bra sätt att hantera mängden medlemmar på ännu. Snart kanske.

Just nu 144 medlemmar, 159 fastigheter och 175 anslutningar.

Kompletterande uppgifter
Innan hösten kommer skall bidragsansökan vara inlämnad och då krävs det att vi ligger väl framme med den information som krävs för att ansökan skall bli så komplett och bra som möjligt. Den viktigaste faktorn för att bli prioriterad till att få tilldelning av bidrag tidigt är att man har en bra anslutningsgrad. Den beräknas utifrån hur många permanentboende hushåll området kan ansluta (och hur många som faktiskt ansluts).

Som nämndes på stämman i mars och som signalerats via hemsidan behöver vi därför kompletterande information från Er. Såvitt vi känner till idag efter den information som getts av Jordbruksverket och Länsstyrelsen så gäller att de i princip inte bryr sig om hur många som ansluter sig till nätet eller hur många vi kopplar in. De bryr sig bara om hur många som vår tillgång till snabbt bredband. Det innebär t.ex. att om man väljer att koppla in ett två-familjs-hus med permanentboende hushåll i med en fiberanslutning, så räknas det som att 2 hushåll fått tillgång till snabbt bredband. På samma sätt så är det så att om man har företagets kontor hemma och väljer att koppla in sitt hus med en anslutning, så räknas det som ett hushåll och ett företag. Vi antar att detta även gäller om man inte är skriven på adressen utan att man bor där permanent.

Antalet anslutna företag vill de ha in som information och kan tänkas användas som utslag om fler ligger nära varandra i anslutningsgrad (men det är inte bekräftat).

Vi behöver därför veta för de fastigheter Ni anmält:
– Hur många hushåll får tillgång till snabbt bredband med de fiberanslutningar ni valt att ta med?
– Hur många företag får tillgång till snabbt bredband med de fiberanslutningar ni valt att ta med?
– Hur många fritidshus får tillgång till snabbt bredband med de fiberanslutningar ni valt att ta med?
Tack på förhand!

//Daniel Jagelund

Lämna ett svar