Archive for Nyheter

Planerat elavbrott 28/1

Planerat elavbrott för fibernoden: den 28 januari mellan kl. 08:30 och 10:30 skall Ellevio göra underhållsarbete i elnätet och det finns risk för att det blir avbrott i bredbands-leveransen. Reservkraft finns och ska täcka upp vid avbrottet.

Information inför stämma 2021

Årstämma 2021 kommer med anledning av pandemin att anordnas på liknande vis som 2020.

Såvida ingen medlem misstycker, så kommer stämman att hållas med begränsat antal fysiskt närvarande personer.

Synpunkter, frågor eller funderingar önskar styrelsen att få senast 1/6. Skicka på mail (info[at]tegnebyfiber.se) eller ring någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter här.

Nedan finns länkar till inbjudan, dagordning med förklaringar till de olika punkterna samt en fil med information till medlemmarna. Årsredovisningen finns tillgänglig på förfrågan.

Med vänlig hälsningar
/Styrelsen, Tegneby Fiber

Gruppavtal / Hemsidan

Gruppavtalet med ComHem är förlängt. Information om detta är på väg ut.
På sidan Dokument finns informationsblad, villkor och avtalsmallar för att ansluta sig och/eller förnya sitt avtal.

Då det är en ny avtalsperiod behöver vi teckna nya avtal.

Hemsidan har flyttats till nytt webbhotell och det har medfört lite strul. Det är inte helt säkert att den fungerar till 100% ännu. Planen är att göra om hela hemsidan till ett enklare utförande och städad från gammal information.