Information inför stämma 2021

Årstämma 2021 kommer med anledning av pandemin att anordnas på liknande vis som 2020.

Såvida ingen medlem misstycker, så kommer stämman att hållas med begränsat antal fysiskt närvarande personer.

Synpunkter, frågor eller funderingar önskar styrelsen att få senast 1/6. Skicka på mail (info[at]tegnebyfiber.se) eller ring någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter här.

Nedan finns länkar till inbjudan, dagordning med förklaringar till de olika punkterna samt en fil med information till medlemmarna. Årsredovisningen finns tillgänglig på förfrågan.

Med vänlig hälsningar
/Styrelsen, Tegneby Fiber

Gruppavtal / Hemsidan

Gruppavtalet med ComHem är förlängt. Information om detta är på väg ut.
På sidan Dokument finns informationsblad, villkor och avtalsmallar för att ansluta sig och/eller förnya sitt avtal.

Då det är en ny avtalsperiod behöver vi teckna nya avtal.

Hemsidan har flyttats till nytt webbhotell och det har medfört lite strul. Det är inte helt säkert att den fungerar till 100% ännu. Planen är att göra om hela hemsidan till ett enklare utförande och städad från gammal information.

Information inför stämma 2020

Annorlunda tider kräver annorlunda åtgärder. Av hänsyn till rådande situation hålls stämma med begränsat antal fysiskt närvarande personer, om ingen medlem skulle misstycka förstås. Synpunkter, frågor eller funderingar önskar styrelsen att få senaste 19/6. Skicka på mail (info[at]tegnebyfiber.se) eller ring någon av oss i styrelsen, kontaktuppgifter här.

Nedan finns länkar till inbjudan, dagordning med förklaringar till de olika punkterna samt en fil med information till medlemmarna. Årsredovisningen läggs sista handen på just nu och kommer läggas upp så snart som den är klar.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen, Tegneby Fiber