Uppdaterade sidor och dokument

De flesta sidorna på site:en har uppdaterats med anledning av att fibernätet nu i princip är helt klart. Nya villkor gäller nu för kostnad av nya anslutningar.

Ändringar i dokument genomförda och lanserade:
– Registreringsformuläret är borttaget.
– Anslutningsavtalet är uppdaterat så att det ersätter registreringsformuläret.
– Utträdesblanketten har uppdaterats så att man med samma blankett kan överlåta en ComHem-anslutning till ny ägare med samma blankett.

//Daniel

Status-rapport

Tyvärr länge sedan en uppdatering kom upp på hemsidan nu, så det är dags…

För medlemmar i Etapp 3 och 4 som driftsattes (nästan i sin helhet) före jul, så har de första fakturorna gått ut nyligen.
Överlag verkar det på de rapporter vi fått in om hur nätet och anslutningarna fungerar som att det är endast enstaka bekymmer.
En första besiktning gjordes på nätet i januari och ett antal anmärkningar noterades och de håller installatörerna på med att åtgärda nu.
Leverantören av fasadboxar har uppmärksammat oss på att skruvarna till boxarna kan rosta vilket medfört att skruvarna nu byts ut.

För medlemmar i Etapp 2 och 5 så har grävning och installationer i det närmaste färdigställts (några fåtal återstår) och siktet är inställt på att driftsätta gruppavtalet med ComHem den 31/3 för de som valt det. OBS! ComHem måste kontaktas för att aktivera gruppavtalet i förväg. Då kan man även beställa extra TV-box, extra kanaler, snabbare surf, flytta sitt telefonnummer etc. Kostnader för dess extra tjänster betalas direkt till ComHem (inte via föreningen).

För de som inte valt gruppavtalet så skall det gå bra att aktivera/köpa tjänst direkt efter att anslutningen aktiverats (medieomvandlaren lyser blått och blinkar gult). Gör så här:
– Anslut en dator till medieomvandlaren med sladd
– Gå till www.zmarket.se och välj vilken tjänst som önskas. Följ instruktioner som ges i webportalen.
– Inom minuter skall anslutningen vara igång.

Etapp 7 håller på att färdigställas. Tyvärr har vintern gjort att det blivit ganska djup tjäle vilket bromsar en del och även förhindrar grävning på vissa ställen. Grävningen har dock kommit så pass långt att det inte skall behövas mer än högst några veckors jobb när tjälen gått ur backen tills det skall kunna gå att färdigställa området grävmässigt.
Förhoppningsvis kommer vi nästa vecka kunna börja med att blåsa i matningsfiber i etapp 7, vilket innebär att vi sedan skall kunna blåsa i kundfiber i område, och då återstår ju bara installationer sedan. Vi återkommer med mer detaljer kring driftstart i Etapp 7.

Kostnad för ComHem gruppavtal är 400 kr per månad inkl nätavgift.
För anslutningar utanför gruppavtalet fakturerar föreningen nätavgift på 65 kr/mån.

Styrelsen
gnm Daniel Jagelund

Status, projektet

Då har arbetet kommit igång igen ute på bygden efter helgerna. Veckan som gick har det gjorts några mindre kompletterande grävningar i etapp 5, det har blåsts fiber i stamnätet och till kunder i etapp 2 (Hogen-Naveröd) och 5 (Tegneby-Kärra) samt planerats för kommande installationer.

Planen är att installationer i dessa två etapper påbörjas med förberedelser (svetsning i skåp) i slutet av vecka 4 och sedan utomhusinstallationer i veckan efter. Viktigt då att de förberedande momenten är klara hos er som bor i dessa etapper. Inomhusinstallationer kommer igång nån vecka eller två efter utomhusinstallationerna.

I etapperna 3 och 4 är de flesta anslutningar igång sedan före jul. Endast enstaka rapporter om trubbel, men flera om att både Kalle Anka och nyårsklockorna visats i krispigare bild än tidigare. ?

Vi har dock fått besked om att endast 78 av 88 gruppavtalsanslutningar aktiverats. För er som fått installationen klar i huset och som inte redan gjort det: Ring ComHems kundtjänst för att aktivera gruppavtalet och få hemskickat utrustningen som ni behöver för att komma igång. Kundtjänst, ComHem: 0775-171720.

För er som tidigare fått felaktiga fakturor från ComHem, och inte fått de åtgärdade: ring ComHem kundtjänst eller kontakta undertecknad så hjälper vi till att lösa det.

Vi jobbar för att få klart med fakturering av anslutningsavgift, medlemsavgifter och ev. extra långa patchkablar. Kommer inom kort.

För resterande grävning i etapp 4 (Gröva/Grönås) och etapp 7 (Ileberg, Barreviken och Tegneby-Mellby) så ber vi att få återkomma om mer exakta tider för dem.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, gnm Daniel Jagelund