slide 1
Image Slide 1
Image Slide 2
Image Slide 3
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Om Föreningen

Tegneby Fiber Ek. för. startades 2014. Under de första två åren ägnades insatserna åt att värva medlemmar till föreningen, alltså fastighetsägare som var intresserade av att ansluta sina fastigheter till det kommande fibernätet. Man utförde även förprojektering genom att se över lämpliga stråk att förlägga kanalisationen till nätet.

Med tiden slumpade det sig så att Ellevio aviserade att man hade för avsikt att bygga om elnätet mellan Henån och Äskekärr i nord-sydlig riktning samt mellan Rålanda och Tegneby i öst-västlig riktning. Ett gyllene tillfälle att passa på att starta igång byggprojektet då stor del av föreningens nät delade geografi med elnätet som skulle byggas om. 2016 startade byggnation och den kom att hålla på i ungefär två år innan alla de ursprungligt tänkta fastigheterna anslutits till fibernätet.

 

Byggnationen av fibernätet delfinansierades av Landsbygdsprogrammet, programperiod 2014-2020. Stöden som betalas ut via Landsbygdsprogrammet finansieras i sin tur från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

 

Föreningen, som ägs av sina medlemmar, äger idag ett fibernät i den norra halvan av Tegneby socken.

Senaste nytt

Årsstämma 2024

Inbjudan till års-/medlemsstämma har idag gått ut via mail och under veckan som kommer per brev för de som önskat att få via korrespondens via brev. Välkomna, medlemmar!

Läs mer här

Planerat avbrott

Ett avbrott i internet-förbindelse, TV och telefoni kommer att ske för kunder i Tavlebord, Kärra, Kårtvet och Loppetorp den 29/5 eller den 30/5. Anledningen är en ombyggnation av vårt nät

Läs mer här

Facebook-nyheter

Pga en grävskada har noden blivit strömlös och därför ligger nätet nere. Felsökning och åtgärder pågår och det bör snart vara igång igen. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Planerat elavbrott för fibernoden: den 28 januari mellan kl. 08:30 och 10:30 skall Ellevio göra underhållsarbete i elnätet och det finns risk för att det blir avbrott i bredbands-leveransen. Reservkraft finns och ska täcka upp vid avbrottet. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Torsdag 4/11 mellan 09:00 och 11:00 kommer elmätaren för nodhuset att bytas. Det kan ev. innebära ett kort avbrott för internetförbindelsen.Avbrottet är planerat till högst 30 minuter. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Föreningsinformation

Klicka på fliken nedan för det område som Du söker information om.

Dokument

Avtalsmallar

Anslutningsavtal

Detta dokument används för att söka medlemskap i föreningen, lägga till anslutningar eller ändra uppgifter.

Anmälan gruppavtal (medlem)

Detta dokument används för en medlem som önskar anmäla sig till föreningens gruppavtal med ComHem.

Anmälan gruppavtal (ej medlem)

Detta dokument används för en hyresgäst eller annan som ej är medlem och som önskar anmäla sig till föreningens gruppavtal med ComHem.

Utträde

Utträdesformulär

Detta dokument används för att säga upp medlemsskap i föreningen eller att säga upp enstaka anslutningar.

Information, gruppavtal ComHem

Allmänna villkor gruppavtal

Allmänna villkor för ComHem gruppavtal i öppna fibernät.

Information gruppavtal

Informationsblad om nytt gruppavtal 2021-2025

Rutin för gruppavtal

Rutin för ComHem gruppavtal i öppna nät.

Markupplåtelse

Vägledande principer

Vägledande principer för byanät och markupplåtelser.

Stadgar

Stadgar

Föreningsstadgar antagna av årsstämma 2015.

Geografi

Kontakta föreningen

Bästa sättet att kontakta föreningen är via mail, info {at} tegnebyfiber.se, eller att ringa direkt till någon av styrelse-ledamöterna nedan.

Johannes Jansson
Skantorp
Ordförande
070-2122410

Daniel Jagelund
Tavlebord
Sekreterare
076-7752020

Lisa Jansson
Skantorp
Kassör
070-3359702

Jörgen Andersson
Lunneslätt
Ledamot
070-3131049

Patrik Andersson
Lunneslätt
Ledamot
070-5505391

Linus Orvarsson
Rålanda
Ledamot
070-4205988

Martin Andersson
Lunneslätt
Suppleant
070-3127784