Zmarket + fasadbox-montering

Nu har adresserna till alla fastigheter som anmälts av föreningens medlemmar lagts till på zmarket.se. Det innebär att man nu kan gå in och beställa tjänster (man KAN, om man VILL, men måste inte). För alla som är med i ComHems gruppavtal så kan man bortse se från detta. Separat information kommer ut inom kort.

——————

Ett förtydligande vad gäller montage av fasadbox och håltagning: även om det ser lockande ut, så skall vi INTE använda oss av genomföringen som är på baksidan om fasadboxen så att boxen täcker håltagningen av några olika anledningar, t.ex. risk för kondens i fasadboxen, svårt att lossa boxen om man behöver byta en panelbräda etc.
För er som redan gjort det, så kan man antingen:
– låta det var som det är men se till att det tätas väldigt noga på in och utsidan mellan håltagningen och ev vp-rör SAMT mellan ev. vp-rör och patch-/anslutningskabeln.
– flytta boxen så att håltagningen kommer vid sidan eller nedanför fasadboxen.
Se instruktionen för montage/installation på www.tegnebyfiber.se/Dokument

Hjälp gärna till att sprida informationen!

Lämna ett svar