Uppdaterade sidor och dokument

De flesta sidorna på site:en har uppdaterats med anledning av att fibernätet nu i princip är helt klart. Nya villkor gäller nu för kostnad av nya anslutningar.

Ändringar i dokument genomförda och lanserade:
– Registreringsformuläret är borttaget.
– Anslutningsavtalet är uppdaterat så att det ersätter registreringsformuläret.
– Utträdesblanketten har uppdaterats så att man med samma blankett kan överlåta en ComHem-anslutning till ny ägare med samma blankett.

//Daniel

Lämna ett svar