Status-rapport

Tyvärr länge sedan en uppdatering kom upp på hemsidan nu, så det är dags…

För medlemmar i Etapp 3 och 4 som driftsattes (nästan i sin helhet) före jul, så har de första fakturorna gått ut nyligen.
Överlag verkar det på de rapporter vi fått in om hur nätet och anslutningarna fungerar som att det är endast enstaka bekymmer.
En första besiktning gjordes på nätet i januari och ett antal anmärkningar noterades och de håller installatörerna på med att åtgärda nu.
Leverantören av fasadboxar har uppmärksammat oss på att skruvarna till boxarna kan rosta vilket medfört att skruvarna nu byts ut.

För medlemmar i Etapp 2 och 5 så har grävning och installationer i det närmaste färdigställts (några fåtal återstår) och siktet är inställt på att driftsätta gruppavtalet med ComHem den 31/3 för de som valt det. OBS! ComHem måste kontaktas för att aktivera gruppavtalet i förväg. Då kan man även beställa extra TV-box, extra kanaler, snabbare surf, flytta sitt telefonnummer etc. Kostnader för dess extra tjänster betalas direkt till ComHem (inte via föreningen).

För de som inte valt gruppavtalet så skall det gå bra att aktivera/köpa tjänst direkt efter att anslutningen aktiverats (medieomvandlaren lyser blått och blinkar gult). Gör så här:
– Anslut en dator till medieomvandlaren med sladd
– Gå till www.zmarket.se och välj vilken tjänst som önskas. Följ instruktioner som ges i webportalen.
– Inom minuter skall anslutningen vara igång.

Etapp 7 håller på att färdigställas. Tyvärr har vintern gjort att det blivit ganska djup tjäle vilket bromsar en del och även förhindrar grävning på vissa ställen. Grävningen har dock kommit så pass långt att det inte skall behövas mer än högst några veckors jobb när tjälen gått ur backen tills det skall kunna gå att färdigställa området grävmässigt.
Förhoppningsvis kommer vi nästa vecka kunna börja med att blåsa i matningsfiber i etapp 7, vilket innebär att vi sedan skall kunna blåsa i kundfiber i område, och då återstår ju bara installationer sedan. Vi återkommer med mer detaljer kring driftstart i Etapp 7.

Kostnad för ComHem gruppavtal är 400 kr per månad inkl nätavgift.
För anslutningar utanför gruppavtalet fakturerar föreningen nätavgift på 65 kr/mån.

Styrelsen
gnm Daniel Jagelund

Lämna ett svar