Status och Gruppanslutningsavtal

Liten uppdatering kring status för vårt projekt samt kring gruppanslutningsavtalet med ComHem.
– Grävning på tomtmark för boende i etapp 3 och 4: De flesta är klara, men det saknas besked från några fortfarande. Bra om detta kan ske snarast, det är en förutsättning för att arbetet med blåsning av fiber skall kunna utföras.
– Anslutningsavtal saknas från ett antal medlemmar. Bra om också dessa kommer in så snart som möjligt de kan ha påverkan på projektering och byggnation.

Gruppanslutningsavtalet med ComHem. Några förtydliganden:
– Föreningen har tecknat avtal med ComHem som innebär att den som tecknar sig för avtalet får tillgång till TV, Bredband och Telefoni för en månadskostnad på maximalt 400 kr.
– Innehåll (notera att priserna på ComHems hemsida inte gäller i gruppavtalet. Allt nedan är tillgängligt för oss för maximalt 400 kr):
TV ComHem Silver – se: Länk till ComHems hemsida
Bredband 100 (Hastighet 100/100, vilket inte framgår på länken här bredvid) – se: Länk till ComHems hemsida
Telefoni BAS – se: Länk till ComHems hemsida
– Gruppavtalet är tillgängligt för alla fastigheter anslutna till fibernätet och kan tecknas av alla som är boende i ansluten fastighet, alltså även icke medlemmar i föreningen som bor i en ansluten fastighet. Se sidan Dokument för anmälningsblanketter:
Medlem använder blankett märkt med ”för Medlem”.
Icke medlem använder blankett märkt med ”för icke medlem”.
– Vi har i dagsläget 35 anmälda och behöver bli 75 st för att priset maximalt 400 kr skall gälla.
– Kostnaden för gruppavtalet faktureras av föreningen och inkluderar nätavgift till föreningen.
– Vid frågor angående gruppavtalet så ställ helst frågorna till oss i styrelsen eftersom ComHems kundtjänst inte känner till vårt gruppavtal då det inte är aktiverat ännu.
Sista datum för att teckna sig för gruppavtalet med ComHem är 15 september 2017 och detta gäller i hela föreningen. ComHem kommer sedan att få en adresslista senast den 17/9 2017 för registrering i deras system inför uppstart. Detta innebär att vi inte kan hantera några registreringar efter 15/9!
– Avtalet kommer att starta upp i två omgångar, en troligtvis i mitten/slutet av november 2017 och en andra runda i början av 2018.
– Det går att komma med i efterhand, men endast vid bestämda tidpunkter, en gång per kvartal, första året utan kostnad och andra året mot avgift. Tredje året kan man inte komma med i gruppavtalet.
– Gruppavtalet gäller i 3 år.

Blanketter för Medlemsregistrering, Anslutningsavtal, Gruppanslutningsavtal har skickats ut på mail, men återfinns också på hemsidan: Dokument

Även sidan Frågor och Svar har uppdaterats med svar på några frågor som inkommit.

Lämna ett svar