Status markarbeten och förtydligande angående tider

För etapphänvisning nedan, ta en titt i presentationen från medlemsstämman på sidan ”Dokument”.

Arbetet med förläggning av fiberkanalisationen fortgår nu i etapp 3 (entreprenör Två Grävare AB) och etapp 2 (entreprenör Trolk El och Tele AB) samt delar av etapp 7. I etapp 2 utförs just nu endast samförläggning med Ellevio. Två Grävare kommer sedan att förlägga kanalisationen i etapp 2 för de delar där ingen samförläggning sker.
Etapp 4 är färdigställd sånär som på Gröva och Grönås. Där inväntar vi ett tillstånd från Trafikverket för ett sent inkommet tilläggsarbete på elnätsbyggnationen.
I etapp 3 pågår arbeten i Gunneröd och Hoga.
I etapp 7 har förläggning utförts vid Lunneslätt och upp mot Pallen.

Planen är att kunna dra igång med fiberblåsning i augusti (stamnät) för att sedan kunna blåsa kundfiber samt göra installationer i, först, etapp 4 och sedan etapp 3, med start i september. För att kunna blåsa fiber till kund måste grävning på tomtmark vara slutförd. Enklast är att invänta att grävning förbi fastigheten utförts först för då avlämnar grävgängen en rinka med slang vid tomtgräns som man sedan rullar ut i spåret man grävt upp enligt instruktion för tomtgrävning och installation (se sidan Dokument). Vill man gräva i förväg tar med kontakt med Johannes Jansson för avhämtning av slang och söktråd.

På medlemsstämman 15/6 2017 förmedlades ett antal tider för de aktiviteter som åligger alla medlemmar:
– Anslutningsavtal: DEADLINE den 31/7 2017, oavsett var man bor.
– Marupplåtelseavtal: Snarast, men utförs löpande.
– Grävning på tomtmark: DEADLINE den 30/8 2017, etapp 3 och 4 enligt nedan. För övriga etapper återkommer vi med mer information framöver.

För medlemmarna boende, först och främst, i etapp 3 och 4 och där grävning utförts förbi fastigheterna gäller att grävning på tomtmark skall vara klar 30/8 2017. Alltså ungefärligen:
– etapp 3: Håv, Björneröd, Fjällegärde, Berg, Gunneröd, Hoga, Smedby, etc som färdigställs fram till 30/8 (prelimnärt Otterslätt, Gunneröd-Högås, delvis Härbjörneröd).
– etapp 4: Kallebäcken, Rålanda, Håbacken, Tråvedalen, Dalen, Rålandsberg, Dydalen, Livetorp, Sörgården, men inte Grönås och Gröva då grävning ej utförts där ännu.

Det åligger medlemmen att utföra tre delar: grävning på tomtmark, håltagning genom vägg och montage av fasadbox för fiberanslutningen.
Vi vill då att minst grävningen är slutförd innan datumet ovan. Vill man, så får man avhämta fasadbox hos antingen Johannes Jansson eller hos Linus Orvarsson och montera den, men om man inte gör det, så kommer box att distribueras i samband med fiberblåsning av kundfiber.
Grävning görs till den plats på huset där man önskar få fiberanslutningen indragen i huset. Montering av fasadbox görs lämpligen på en plats rakt ovan där man lämnat slang vid husvägg.
Vid montage av fasadbox så görs det på en plats i närheten av där man önskar få sin fiber indragen i huset, håltagning görs i närheten av fasadboxen, men inte rakt igenom denna. Kanalisation fram till och ut från boxen kommer att täckas av en stålränna som skydd. Denna monteras vid installationen som utförs av Två Grävares anlitade underentreprenör. Från fasadboxen utomhus kommer en kabel (s.k. patchkabel) att anslutas till en medieomvandlare på insidan. Avståndet mellan fasadbox och medieomvandlare får vara max 5 meter som grundregel. Längre kabel kan fås mot en extra kostnad (storleksordningen någon hundralapp beroende på längd).
Om det inte är möjligt att montera boxen utomhus så att installationen blir bra, t.ex. att håltagning inte kan göras i en för tjock grundmur eller det finns redan färdig kanalisation, så kan avsteg tillåtas med montage i, helst, olåst källare eller liknande.

Vi behöver sedan få information om att eget arbete är utfört, alltså:
– Grävning klar?
– Håltagning klar och Fasadbox monterad?
– Behov av längre patchkabel. Hur lång?
– Om fasadbox ej monterad på fasad: Var är den monterad? Hur kommer man dit?
Det informerar man helst om via ett mail till info@tegnebyfiber.se tillsammans med namn och vilken fastighet/adress det gäller. Detta kan ju då ske i flera steg om man nu gräver i steg ett och får box levererad vid blåsningen.

Frågor? Kontakta oss, via kanalerna som finns på sidan ”Kontakt”.

Lämna ett svar