Status för fiberföreningen

Efter kvällens styrelsemöte konstateras följande:
1. Vi är nu 73 medlemmar (alla har dock inte lämnat både skriftlig ansökan och betalat in första insats och medlemsavgift).
2. Vi har i förra veckan varit på möte med kommunen om de nya bidragssystemet från Länsstyrelsen. Det nya bidragsprogrammet för perioden 2014-2020 är under granskning fortfarande, men kommer bli tillgängligt för ansökningar inom kort (troligen i september). Det nya programmet skiljer sig från de tidigare på så sätt att man i det nya programmet måste vara mer ”klar” än tidigare. Man måste t.ex. ha klart med underlag, ha gjort en förprojektering, etc. Tidigare kunde man ansöka om bidrag bara man startat föreningen.
3. Detta innebär att fokus nu måste ligga på att värva så många medlemmar som möjligt för att veta vilket underlag vi har. Detta behövs även för att färdigställa projekteringen som startats.

Vad kan Du göra? Prata med dina grannar och vänner och se till att de som vill ha bredband via fiber anmäler sig snarast!

MVH
Styrelsen

Lämna ett svar