Möte med Zitius etc.

Styrelesen har haft ett möte med en representant för kommunikationsoperatören Zitius. Mötet bokades innan Stala fibers avtal med Zitius kom till och syftet var att vi ville informera oss om vilken roll kommunikationsoperatören har.
Stala-lösningen kom ändå snabbt på tal, men det stod lika snabbt klart att en likadan lösning inte är aktuell på annat håll för Zitius del. Möjligen kan man tänka sig en liknande lösning, men oavsett så kräver en sådan lösning en hel del jobb från föreningens sida.

Vi jobbar därför vidare med detaljprojektering, medlemsvärvning och förberedelser för upphandling. Vi deltar även i embryot till förening som mötena med fiberföreningarnas förening utgör.
Vi planerar att kunna komma ut och diskutera markfrågor framöver för att stämma av hur Ni markägare ser på föreslagen sträckning.

Hör av er om det finns frågor. Kontaktuppgifter finns här på sidan.
//Daniel

Lämna ett svar