Kort status

– Markavtal för etapp 4 börjar trilla in. Glädjande och bra!
– Markavtal för etapp 3 är klara för att distribueras ut till alla markägare i den etappen.
– Anslutningsavtal och insatser börjar också komma in. En vädjan: Kryssa i om anslutningarna skall ”Aktiveras” eller ”Förberedelse” och skicka in (minst) sida 1 och 2 av avtalet. Vi vill ha korrekta uppgifter inför byggnation samt i medlemsregistret.
– Kartan under länk Geografi är uppdaterad med senaste utgåva på projekteringssträckning. Om någon ser att sträckningen inte är OK över dennes mark, så hör gärna av er till Daniel (0767-752020).

De flesta har fått ut instruktioner om hur schakt på tomtmark skall göras. Vi kommer inom kort komma ut med lite praktisk information ang. hur man kan märka var på tomtgräns som anslutningspunkt är lämplig. Ta gärna del av kartan på flik Geografi för att se från vilket håll matningen till Ert hus kommer ifrån.

Over n’ out
/D

Lämna ett svar