Kommunens stamnät

Beslut om kommunens stamnät för fiber skall byggas väntas nästa vecka. Detta nät av optokablar är det som skall förse all fiberföreningarnas nät med ljus i kablarna.

Läs mer http://orust.se/nyhetsarkiv/trafikochinfrastruktur/vagvalikommunensutbyggnadavbredband.5.acf4c714ef0e0e97c6e18e.html

Lämna ett svar