Inledande installationer – förtydligade instruktioner

Installationer har nu påbörjats och ett 50-tal har gjorts utåt Rålanda-hållet och samtidigt har ett antal installationer inomhus utförts. Med anledning av de inledande erfarenheterna av installationerna har vi anledning att komma med några förtydliganden. Det handlar väl främst egentligen om kommunikation.
– Instruktionen som finns på hemsidan (tegnebyfiber.se/Dokument) skall följas vad gäller förberedelse inför installation. Alltså, speciellt nu vad gäller montage och placering av fasadbox och håltagning. Från de allra flesta har vi fått information om var boxen placerats och att håltagning utförts etc. och det är bra. Men installatörerna har stött på problem pga att förväntan om vad som skall utföras är en annan än verkligheten.
Alltså: Standardinstallationen är att fasadbox monteras på fasaden, håltagning görs genom vägg i närheten av boxen. När Pelle Wilson kommer och skall göra installationen så drar han patchkabel (om detta inte redan är gjort av Er) längs väggen (oftast längs en list) fram till platsen där han monterar och ansluter medieomvandlaren.
Avsteg från denna standardinstallation, t.ex. dragning i källare som kräver dragningar i rör, håltagningar i betongväggar, klamning i tak etc. kan om de inte är för besvärliga vara OK, men kostar extra att utföra och där kan Zitius (via Pelle Wilson) komma att behöva ta ut extra ersättning för att det tar extra tid.
– Vi har kommunicerat att man kan få hjälp med moment som man önskar hjälp med, t.ex. avancerade dragningar av patchkabel eller håltagning etc. och att Pelle Wilson kan vara behjälplig med sådant, men det måste bokas och kommuniceras i förväg så att det inte kommer som en överraskning när Pelle och hans installatörer kommer hem till Er.
– Vad gäller utomhus, så är det lämpligt att inte göra håltagning rakt under den vänstra tätningen på boxen eftersom fiberslangen kommer att dras där. Det är också olämpligt att ha håltagningen till vänster om fasadboxen eftersom patchkabeln ansluts till höger in i boxen.
– Ett fel har smugit sig in i installationsinstruktionen: Elanslutning bör finnas inom 1 meter från medieomvandlaren eftersom anslutningskabeln är 1,5 meter lång. Vi har tidigare kommunicerat att eluttag skal finnas max 1,5 m från medieomvandlaren och i instruktionen (rev 8) står det tyvärr 5 m. Instruktionen har uppdaterats (rev 9), se sidan Dokument.

Så, kommunicera till oss när ni är klara med ”Era” moment, och ev. avsteg från installationsinstruktionen.
Kommunicera gärna vidare ut till våra medlemmar utan mail. Det tar lite extra tid att nå ut till dem.

Återkom om det finns frågor.

Lämna ett svar