Information från medlemsstämman

Torsdagen den 15/6 hade föreningen medlemsstämma. Själva stämman var relativt snabbt avklarad, men därefter kom tre paket med ganska mycket information på kort tid samt tid för att ställa frågor.

Styrelsen är oförändrad efter stämman.
Stämman valde en ny revisor (extern), men med de nu sittande (Rosmarie Relfsson och Annika Tendahl) som suppleanter.
Valberedningen består nu av två ledamöter (Johan Martinsson och Andreas Larsson).

Styrelsen informerade om föreningen, medlemsantal, ekonomi, projekt-/byggstatus och installation. Presentation finns på sidan Dokument.

Zitius informerade om sig som kommunikationsoperatör och vilket utbud deras nät erbjuder samt svarade på frågor.
Presentation ej tillgänglig ännu.

ComHem informerade om innehållet i det gruppavtal föreningen tecknat med dem. Presentation finns på sidan Dokument.

Ett antal av de frågor som ställdes finns besvarade på sidan Frågor och svar. Återkom till oss i styrelsen om det finns fler frågor eller om vi inte fått med alla som ställdes på stämman.

Instruktionen för installation är uppdaterad till ver 8, se sidan Dokument.

Lämna ett svar