Försenade installationer

Installationerna som just nu utförs i etapp 4 och som nu inom kort kommer in i etapp 3 har dessvärre försenats. Planen var att driftsätta alla i dessa två etapper (157 anslutningar) senast 1/12 2017, men det kommer inte att vara möjligt då det nu visar sig att det tar längre tid än vad som planerats och vad som tidigare erfarenheter visat att slutföra installationerna på fastigheterna.

Orsaker till förseningen (om det nu spelar någon roll…) är flera, men framförallt så är det så att vi har haft svårt att få komplett information om när allt varit klart för installation (t.ex. grävning på tomtmark etc.) från många håll. Det har gjort att vi inte kunnat starta med installationerna i tid. Installationerna (framförallt inomhus) har också visat sig ta längre tid än planerat vilket har sinkat de som gjorts.
Nu finns det ju dock mindre anledning att analysera det som varit och blicka framåt.

I dagsläget är c:a 70 anslutningar färdiga på utsidan och ett 30-tal klara på insidan.
Pelle Wilson (och hans team) gör inomhusinstallationerna och bokar upp Er för installation. För Er som valt längre patchkabel än 5 m så vill vi att ni kontaktar mig eller Linus för avhämtning av patchkabel i förväg, så att ni kan installera den innan installationen inomhus. Se även informationen nedan (eller mail som gick ut i fredags) om hur vi kan förenkla inför installation, dvs att ta kontakt med oss och/eller Pelle inför installation om man inte kunnat följa instruktionen för installation fullt ut.

För Er som valt ComHem-avtalet så rekommenderar vi att avvakta med att portera över Ert bef. telefonnummer tills Ni fått igång Er anslutning.

Tidplan:
– Alla installationer utomhus klara 15/12, eller senast ett par dagar in i vecka 51.
– Alla installationer inomhus klara 22/12
– Alltså: Etapp 3 och 4 (med undantag från Gröva/Grönås) helt klara före jul

I litet ljus i mörkret är att de flesta inte kommer behöva vänta i tre veckor på att få igång sin anslutning, eftersom att alla anslutningar som görs klara från 1/12 till 22/12 också är driftklara när installation inne och ute gjorts klar, skillnaden nu blir att alla inte blir klara på ett bräde utan att det blir ett mer utdraget förlopp när anslutningar blir klara löpande.

Vi beklagar naturligtvis förseningen och hoppas på förståelse från Er medlemmar som drabbas samt om överseende med de ev. konsekvenser detta får.

MVH
Styrelsen

Lämna ett svar