Förprojektering pågår

Förprojektering pågår

Förprojektering pågår

Johannes och Jörgen från styrelsen jobbar så mycket det går med förprojektering av fibernätet. Det innebär att de ritar upp lämpliga sträckningar på fastighetskartor, ritar in lämplig placering av kopplingsskåp och noder, samt att de på samma gång gör ett underlag för att kunna fastställa hur mycket material byggnationen kommer att kräva.

Lämna ett svar