Extrastämma, kartan, mallar etc

Halloj,

Vi höll extrastämma i onsdags och det kom några tappra medlemmar som genom sitt röstande fastställde de föreslagna stadgeändringarna från årsstämman. Vi jobbar på att få klart protokollet snarast och lägga upp det på hemsidan.

Efteråt hade vi styrelsemöte där vi formellt valde in ett antal nya medlemmar. Totalt är vi nu 146 medlemmar (varav 128 är formella = skickat in registrering, betalat och blivit invald), 162 fastigheter, 177 anslutningar. Väldigt bra.
För bidragsansökans skull begär vi nu in kompletterande information om vilka typer av nyttjare som får tillgång till snabbt bredband, alltså hushåll, företag eller fritidshus. Det bästa sättet ni kan hjälpa styrelsen på är att vara snabba med att svara på sådana förfrågningar. Vi har fått in info från 44 st medlemmar tills nu.

För att förenkla registreringen av olika typer av fastigheter för framtida medlemmar tar vi också fram ett nytt registreringsformulär som blir klart inom kort. Då är det också skapat för att passa till de nya stadgarna, dvs att man kan fylla i, inte bara antal anslutningar, utan även antalet anslutningspunkter.

När vi fått in lite fler uppgifter om antal anslutna hushåll vet vi lite mer hur vi ligger till i anslutningsgrad som är viktig för bidragsansökan, men vi tror att vi idag ligger på knappt 60%. Vi behöver komma över 85% för att det skall vara riktigt bra.

Vi bestämda också på styrelsemötet att vi skall börja föra över kalkylen från grovprojekteringen till den formella budgetkalkylen som skall skickas med bidragsansökan.

Kartan är uppdaterad med vilka som är med och inte och vilka fastigheter som är möjliga, så att ni vet vilka ni skall jaga in. Fortsätt jaga medlemmar!!

Ha det gott!
//Daniel

Och just det… Grattis Måns till segern i Eurovision Song Contest. Förhoppningsvis får vi se nästa års final via en fet bredbandslina!

Lämna ett svar