Extra-stämma Tegneby fiber

Ikväll har föreningen, vid välbesökt extra-stämma, tagit beslutet att bygga, driva och äga fibernätet i vårt område i egen regi.
Det beslutades också att varje anslutning maximalt skall kosta 20475 kr med en fördelning mellan kapitalinsats och anslutningsavgift på ungefär 90/10 (förslagsvis 18600 + 1875 kr).
Mycket har gjorts redan och mer skall göras för att försöka få ner kostnaden ytterligare.

Nu blir det fokus på att ta fram markavtal och underlag till Ellevios entreprenörer Trolk och Två Grävare som planerar start av elnätsbyggnation (inkl. samförläggning av fibernät) i vårt område i november.

Det finns alltid möjlighet att hjälpa föreningen framåt, just nu kan man hjälpa till att få markavtalen påskrivna så snart de blir tillgängliga. Samt att värva fler medlemmar såklart!

Nu händer det!
Målsättningen är drifttaget nät innan nästa år är till ända.

Det informerades även på mötet om att Trolk och Två Grävare som entreprenörer till Ellevio tillsammans skall bygga elnät i vårt och angränsande områden och att vi då skall samförlägga fiber.

Föreningen har svarat på, och vunnit upphandlingen som gäller att bygga, äga och driva stamnät för Orust kommun. Den aktuella sträckan (från Röra, via Tegneby, Rålanda till Grönås/Gröva) kommer delvis samförläggas med Ellevios elnät.

Den upphandling som föreningen gjorde i somras och som syftade till att finna en entreprenör som i en totalentreprenad skulle bygga vårt nät resulterade i ett anbudssvar. Två Grävare var ensam anbudsgivare och det är föreningens avsikt att använda oss av dem för byggnationen.

Hör av er om det finns funderingar!
/Daniel

Lämna ett svar