Bidragsansökan… och medlemsstatus

Nu har saker och ting eskalerat lite senaste veckan… För drygt en vecka sedan fick vi besked om att Länsstyrelsen satt en deadline på när bidragsansökan skall vara inskickad för behandling av dem. Inte 22/10 som vi tidigare fått besked om, utan 30/9! Så vi gjorde ett race i helgen och fick ihop en budgetkalkyl som vi tror på i styrelsen och som kommer gå med ansökan in till jordbruksverket imorgon. Spännande väntan sedan på beslut om tilldelning av anslag som väntas i november.

Tack till er som svarat med komplettering av uppgifter så att ansökan blev mer komplett. För de fastigheter vi inte fått in några uppgifter har vi gjort kvalificerade gissningar på om det är hushåll, fritidshus och/eller företag som får del av anslutningarna.

Vi har idag 164 medlemmar i föreningen som önskar 196 anslutningar via 184 anslutningspunkter. Dessa anslutningar kommer att ge tillgång till bredband för 177 hushåll, 15 fritidshus och 94 företag. Vi räknar med att det kommer tillkomma ungefär 35 anslutningar till hushåll ytterligare innan vi sätter skopan i backen och börjar bygga nät.

Nu går arbetet vidare, framförallt med att vi måste bli fler medlemmar (ju fler desto billigare gäller fortfarande), men också med att ta fram underlag för upphandling av byggnationens olika delar.

Slutligt pris/insats för var och en är fortfarande svårt att sia om, pga osäkerhet kring hur många vi blir till slut, hur mycket byggnation av stamnät kan bidra positivt till vår kalkyl och slutligen vilket pris vi kan tänkas få in vid upphandling av leverantörer.

Det är som sagt inte försent på något sätt att bli medlem. Det kommer det inte att vara förrän vi närmar oss byggnation, men vi önskar gärna en anmälan så snart som möjligt.

Ha det!

Lämna ett svar