Årsstämma

Styrelsen i Tegneby Fiber Ek för inbjuder medlemmar i den ekonomiska föreningen till årsstämma. 150218 – Inbjudan till föreningsstämma!

Stämman hålls den 19/3 2015 kl, 19.00 i Tegneby församlingshem.

Inbjudna till stämman är de som uppfyller följande:
– Lämnat in skriftlig ansökan om medlemsskap
– Betalat in korrekt insats och medlemsavgift
– Tagits in som medlemmar på protokollfört styrelsemöte senast innan den 18/3 2015.
Det är totalt 99 av 123 medlemmar som uppfyller detta i skrivande stund.

Välkomna!

Vid senaste styrelsemötet hade föreningen 123 medlemmar, 142 fastigheter som skall anslutas och 150 anslutningar.

Vi har gjort en beräkning av antalet anslutningsbara fastigheter och det uppgick till totalt 386 st, varav 249 är bebodda av helårsboende. Det är en relevant siffra att eftersom vi endast kan söka bidrag för anslutningsgrad beräknat på helårsboende (=där ägaren är skriven).

Med vänliga hälsningar
Daniel Jagelund
Sekreterare, Tegneby Fiber

Lämna ett svar