Inledande installationer – förtydligade instruktioner

Installationer har nu påbörjats och ett 50-tal har gjorts utåt Rålanda-hållet och samtidigt har ett antal installationer inomhus utförts. Med anledning av de inledande erfarenheterna av installationerna har vi anledning att komma med några förtydliganden. Det handlar väl främst egentligen om kommunikation.
– Instruktionen som finns på hemsidan (tegnebyfiber.se/Dokument) skall följas vad gäller förberedelse inför installation. Alltså, speciellt nu vad gäller montage och placering av fasadbox och håltagning. Från de allra flesta har vi fått information om var boxen placerats och att håltagning utförts etc. och det är bra. Men installatörerna har stött på problem pga att förväntan om vad som skall utföras är en annan än verkligheten.
Alltså: Standardinstallationen är att fasadbox monteras på fasaden, håltagning görs genom vägg i närheten av boxen. När Pelle Wilson kommer och skall göra installationen så drar han patchkabel (om detta inte redan är gjort av Er) längs väggen (oftast längs en list) fram till platsen där han monterar och ansluter medieomvandlaren.
Avsteg från denna standardinstallation, t.ex. dragning i källare som kräver dragningar i rör, håltagningar i betongväggar, klamning i tak etc. kan om de inte är för besvärliga vara OK, men kostar extra att utföra och där kan Zitius (via Pelle Wilson) komma att behöva ta ut extra ersättning för att det tar extra tid.
– Vi har kommunicerat att man kan få hjälp med moment som man önskar hjälp med, t.ex. avancerade dragningar av patchkabel eller håltagning etc. och att Pelle Wilson kan vara behjälplig med sådant, men det måste bokas och kommuniceras i förväg så att det inte kommer som en överraskning när Pelle och hans installatörer kommer hem till Er.
– Vad gäller utomhus, så är det lämpligt att inte göra håltagning rakt under den vänstra tätningen på boxen eftersom fiberslangen kommer att dras där. Det är också olämpligt att ha håltagningen till vänster om fasadboxen eftersom patchkabeln ansluts till höger in i boxen.
– Ett fel har smugit sig in i installationsinstruktionen: Elanslutning bör finnas inom 1 meter från medieomvandlaren eftersom anslutningskabeln är 1,5 meter lång. Vi har tidigare kommunicerat att eluttag skal finnas max 1,5 m från medieomvandlaren och i instruktionen (rev 8) står det tyvärr 5 m. Instruktionen har uppdaterats (rev 9), se sidan Dokument.

Så, kommunicera till oss när ni är klara med ”Era” moment, och ev. avsteg från installationsinstruktionen.
Kommunicera gärna vidare ut till våra medlemmar utan mail. Det tar lite extra tid att nå ut till dem.

Återkom om det finns frågor.

Start för installationer

På måndag görs de första installationerna i vårt nät. Som tidigare kommunicerats att vi kommer börja i Rålanda och gå österut måste vi revidera nu eftersom vi inte har fått bekräftat från alla medlemmar (i etapp 3 och 4) om att allt är klart för installation. Istället blir det så att vi kommer prioritera de hus som är anslutna till skåp där samtliga hus kopplade till det skåpet anmält sig helt klara.
Påminnelsemail har skickats ut med vilken information som saknas från var och en. Vi är angelägna om att få svar så snart som möjligt när ni åtgärdat det som saknas.
De som inte har mailadress försöker vi få tag på på annat sätt.
Nu kör vi, Tegneby, in i kaklet!

…och driftsättning för etapp 3 och 4 är 1/12 2017 så det är inte så gott om tid om det skall gå vägen.

Zmarket + fasadbox-montering

Nu har adresserna till alla fastigheter som anmälts av föreningens medlemmar lagts till på zmarket.se. Det innebär att man nu kan gå in och beställa tjänster (man KAN, om man VILL, men måste inte). För alla som är med i ComHems gruppavtal så kan man bortse se från detta. Separat information kommer ut inom kort.

——————

Ett förtydligande vad gäller montage av fasadbox och håltagning: även om det ser lockande ut, så skall vi INTE använda oss av genomföringen som är på baksidan om fasadboxen så att boxen täcker håltagningen av några olika anledningar, t.ex. risk för kondens i fasadboxen, svårt att lossa boxen om man behöver byta en panelbräda etc.
För er som redan gjort det, så kan man antingen:
– låta det var som det är men se till att det tätas väldigt noga på in och utsidan mellan håltagningen och ev vp-rör SAMT mellan ev. vp-rör och patch-/anslutningskabeln.
– flytta boxen så att håltagningen kommer vid sidan eller nedanför fasadboxen.
Se instruktionen för montage/installation på www.tegnebyfiber.se/Dokument

Hjälp gärna till att sprida informationen!