Status-rapport

Tyvärr länge sedan en uppdatering kom upp på hemsidan nu, så det är dags…

För medlemmar i Etapp 3 och 4 som driftsattes (nästan i sin helhet) före jul, så har de första fakturorna gått ut nyligen.
Överlag verkar det på de rapporter vi fått in om hur nätet och anslutningarna fungerar som att det är endast enstaka bekymmer.
En första besiktning gjordes på nätet i januari och ett antal anmärkningar noterades och de håller installatörerna på med att åtgärda nu.
Leverantören av fasadboxar har uppmärksammat oss på att skruvarna till boxarna kan rosta vilket medfört att skruvarna nu byts ut.

För medlemmar i Etapp 2 och 5 så har grävning och installationer i det närmaste färdigställts (några fåtal återstår) och siktet är inställt på att driftsätta gruppavtalet med ComHem den 31/3 för de som valt det. OBS! ComHem måste kontaktas för att aktivera gruppavtalet i förväg. Då kan man även beställa extra TV-box, extra kanaler, snabbare surf, flytta sitt telefonnummer etc. Kostnader för dess extra tjänster betalas direkt till ComHem (inte via föreningen).

För de som inte valt gruppavtalet så skall det gå bra att aktivera/köpa tjänst direkt efter att anslutningen aktiverats (medieomvandlaren lyser blått och blinkar gult). Gör så här:
– Anslut en dator till medieomvandlaren med sladd
– Gå till www.zmarket.se och välj vilken tjänst som önskas. Följ instruktioner som ges i webportalen.
– Inom minuter skall anslutningen vara igång.

Etapp 7 håller på att färdigställas. Tyvärr har vintern gjort att det blivit ganska djup tjäle vilket bromsar en del och även förhindrar grävning på vissa ställen. Grävningen har dock kommit så pass långt att det inte skall behövas mer än högst några veckors jobb när tjälen gått ur backen tills det skall kunna gå att färdigställa området grävmässigt.
Förhoppningsvis kommer vi nästa vecka kunna börja med att blåsa i matningsfiber i etapp 7, vilket innebär att vi sedan skall kunna blåsa i kundfiber i område, och då återstår ju bara installationer sedan. Vi återkommer med mer detaljer kring driftstart i Etapp 7.

Kostnad för ComHem gruppavtal är 400 kr per månad inkl nätavgift.
För anslutningar utanför gruppavtalet fakturerar föreningen nätavgift på 65 kr/mån.

Styrelsen
gnm Daniel Jagelund

Status, projektet

Då har arbetet kommit igång igen ute på bygden efter helgerna. Veckan som gick har det gjorts några mindre kompletterande grävningar i etapp 5, det har blåsts fiber i stamnätet och till kunder i etapp 2 (Hogen-Naveröd) och 5 (Tegneby-Kärra) samt planerats för kommande installationer.

Planen är att installationer i dessa två etapper påbörjas med förberedelser (svetsning i skåp) i slutet av vecka 4 och sedan utomhusinstallationer i veckan efter. Viktigt då att de förberedande momenten är klara hos er som bor i dessa etapper. Inomhusinstallationer kommer igång nån vecka eller två efter utomhusinstallationerna.

I etapperna 3 och 4 är de flesta anslutningar igång sedan före jul. Endast enstaka rapporter om trubbel, men flera om att både Kalle Anka och nyårsklockorna visats i krispigare bild än tidigare. ?

Vi har dock fått besked om att endast 78 av 88 gruppavtalsanslutningar aktiverats. För er som fått installationen klar i huset och som inte redan gjort det: Ring ComHems kundtjänst för att aktivera gruppavtalet och få hemskickat utrustningen som ni behöver för att komma igång. Kundtjänst, ComHem: 0775-171720.

För er som tidigare fått felaktiga fakturor från ComHem, och inte fått de åtgärdade: ring ComHem kundtjänst eller kontakta undertecknad så hjälper vi till att lösa det.

Vi jobbar för att få klart med fakturering av anslutningsavgift, medlemsavgifter och ev. extra långa patchkablar. Kommer inom kort.

För resterande grävning i etapp 4 (Gröva/Grönås) och etapp 7 (Ileberg, Barreviken och Tegneby-Mellby) så ber vi att få återkomma om mer exakta tider för dem.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen, gnm Daniel Jagelund

Försenade installationer

Installationerna som just nu utförs i etapp 4 och som nu inom kort kommer in i etapp 3 har dessvärre försenats. Planen var att driftsätta alla i dessa två etapper (157 anslutningar) senast 1/12 2017, men det kommer inte att vara möjligt då det nu visar sig att det tar längre tid än vad som planerats och vad som tidigare erfarenheter visat att slutföra installationerna på fastigheterna.

Orsaker till förseningen (om det nu spelar någon roll…) är flera, men framförallt så är det så att vi har haft svårt att få komplett information om när allt varit klart för installation (t.ex. grävning på tomtmark etc.) från många håll. Det har gjort att vi inte kunnat starta med installationerna i tid. Installationerna (framförallt inomhus) har också visat sig ta längre tid än planerat vilket har sinkat de som gjorts.
Nu finns det ju dock mindre anledning att analysera det som varit och blicka framåt.

I dagsläget är c:a 70 anslutningar färdiga på utsidan och ett 30-tal klara på insidan.
Pelle Wilson (och hans team) gör inomhusinstallationerna och bokar upp Er för installation. För Er som valt längre patchkabel än 5 m så vill vi att ni kontaktar mig eller Linus för avhämtning av patchkabel i förväg, så att ni kan installera den innan installationen inomhus. Se även informationen nedan (eller mail som gick ut i fredags) om hur vi kan förenkla inför installation, dvs att ta kontakt med oss och/eller Pelle inför installation om man inte kunnat följa instruktionen för installation fullt ut.

För Er som valt ComHem-avtalet så rekommenderar vi att avvakta med att portera över Ert bef. telefonnummer tills Ni fått igång Er anslutning.

Tidplan:
– Alla installationer utomhus klara 15/12, eller senast ett par dagar in i vecka 51.
– Alla installationer inomhus klara 22/12
– Alltså: Etapp 3 och 4 (med undantag från Gröva/Grönås) helt klara före jul

I litet ljus i mörkret är att de flesta inte kommer behöva vänta i tre veckor på att få igång sin anslutning, eftersom att alla anslutningar som görs klara från 1/12 till 22/12 också är driftklara när installation inne och ute gjorts klar, skillnaden nu blir att alla inte blir klara på ett bräde utan att det blir ett mer utdraget förlopp när anslutningar blir klara löpande.

Vi beklagar naturligtvis förseningen och hoppas på förståelse från Er medlemmar som drabbas samt om överseende med de ev. konsekvenser detta får.

MVH
Styrelsen