Om

Tegneby Fiber Ek. för. är en ekonomisk förening som bildades 2014 i syfte att bygga och driva ett optiskt fibernät för data-kommunikation i området som ungefärligen täcks av Tegneby socken på Orust.

Denna hemsida syftar till att informera intresserade om föreningen och dess verksamhet.Tegneby, Orust

Verksamheten genomgår och kommer att genomgå tre huvudsakliga faser:
1. Uppbyggnad av föreningen och värvning av medlemmar.
2. Projektering och byggnation av fibernät.
3. Drift och underhåll av driftsatt fibernät.

Just nu är föreningen fas 2 – nätet har börjat byggas, kommunikationsoperatör är kontrakterad och inom kort även tjänsteleverantör till vårt gruppavtal. Vår bidragsansökan till Jordbruksverket/Landsbygdsprogrammet har beviljats och det utförs en upphandling under juni 2016 för att få in anbud från entreprenörer som kan bygga vårt nät. Det är fortfarande viktigt att föreningen attraherar så många medlemmar som möjligt då en hög anslutningsgrad sänker anslutningskostnaden för alla fastigheter/anslutningar. Se fliken Geografi ovan för karta över täckningsområde.

Bilderna i sidhuvudet är publicerade med stöd av en fri licens från flickr.com (creativecommons.org). Bilderna har beskurits för att passa formatet för sidhuvudet.
Övriga bilder har tagits av föreningen.

Kommentera