Geografi

Föreningens täckningsområde är Tegneby med omnejd. Med utgångspunkt från kommunens förprojektering har vi via möten med omkringliggande föreningar kommit fram till området som framgår av kartan nedan. Små justeringar kan komma att ske, men det är detta vi nu baserar det fortsatta arbetet på.

Områdesgränsen i kartan nedan är justerad efter samråd med Nösund-Tvet den 4/4 2014. Då justerades även gränsen mot Stala. Gränsen har också justerats efter möte med Brattås fiberförening och representanter för intresserade runt Göksäter.
19/10 2016: Gränserna mot Brattås, MalöStrömmar och Nösund-Tvet korrigerade.

Senast uppdaterad med nya medlemmar 22/2 2017.
Sedan 19/11 2015 visas preliminär schaktsträcka utgåva 1. Ta del av denna och hör av Er till styrelsen om Ni önskar korrigering av schaktsträcka över Er mark. Några har redan gjort det, men det är bra att vi reda på om någon har åsikter om förslaget. Sträckningen har i vissa fall ändrats, vilket inte visas ännu.
19/10 2016: Schaktsträcka uppdaterad. Finns en senare utgåva, som inte är publicerad ännu. Återkommer med den.
16/11 2016: Sträckning uppdaterad (rev8), så nu kan Ni som bor i Rålanda-området, etapp 4, se hur schakt kommer att ske. Även sträckningen i etapp 3 är i princip klar.
22/2 2017: Etappindelning publicerad.

Kontakta oss om du är osäker vilken förening Du tillhör. Hör gärna också av dig om du hittar fel i kartan.

Täckningsområdet framgår av kartan nedan. Siffran i kartans meny anger antalet fastigheter som är aktuella för anslutning och är alltså något fler än antalet medlemmar eftersom några medlemmar har flera fastigheter de vill ansluta. Denna siffra är dock inte helt korrekt då Google Maps inte känner igen alla adresser (t.ex. för nybyggda fastigheter) och därför har vi inte fått med riktigt alla.