Bli medlem

Föreningen har, via beslut på föreningsstämma, bestämt att en anslutning får kosta som mest 20475 kr. Om de pengarna som föreningen får in i form av insatser och anslutningsavgifter räcker för att täcka kostnaden för att bygga nätet beror på om tillräckligt många fastighetsägare väljer att ansluta sin fastighet till nätet. Första steget är att fastighetsägare ansluter sig som medlem till föreningen.

Se fliken Ekonomi ovan för förklaring av de begrepp som används nedan.

Insats och avgifter
Som medlem i en ekonomisk förening betalas medlemsinsats som ett kapitaltillskott till föreningen. I vårt fall används kapitaltillskottet för att finansiera byggnationen av fibernätet. Föreningen tar också ut en medlemsavgift årligen. För driftsatt nät betalas en månatlig nätavgift.
Vid utträde ur föreningen återbetalas insatsen enligt föreningens stadgar.

Vad skall jag betala?
En medlem betalar en medlemsavgift oavsett hur många fastigheter som skall anslutas. Endast en ägare till en fastighet kan bli medlem.
Varje ansluten fastighet har minst en anslutningspunkt. För varje anslutningspunkt som krävs för de antalet anslutningar medlemmen önskar betalas en insats. Nedanstående tabell är tänkt att reda ut hur olika upplägg på anslutning bekostas.

Olika upplägg för anslutning för en medlem
Typ av anslutning Typfall Insatser/Avgifter Total insats och anslutningskostnad
En fastighet
En anslutning

En anslutningspunkt
Anslutningsalternativ 1 Insats = 1 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 1 st
Nätavgift = 1 st
20475 kr
En fastighet
Två anslutningar

En anslutningspunkt
Anslutningsalternativ 2 Insats = 1 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 2 st
Nätavgift = 2 st
22350 kr
En fastighet
Två anslutningar
Två anslutningspunkter
Anslutningsalternativ 7 Insats = 2 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 2 st
Nätavgift = 2 st
40950 kr
Två fastigheter
En anslutning per fastighet
En anslutningspunkt per fastighet
Anslutningsalternativ 3 Insats = 2 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 2 st
Nätavgift = 2 st
40950 kr
Två fastigheter
En anslutning på ena och två på den andra
En anslutningspunkt per fastighet
Anslutningsalternativ 4 Insats = 2 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 3 st
Nätavgift = 3 st
42825 kr
Två fastigheter
En anslutning på ena och två på den andra

En + Två anslutningspunkter
Anslutningsalternativ 8 Insats = 3 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 3 st
Nätavgift = 3 st
61425 kr
En fastighet
Ingen anslutning (endast förberedelse)

En anslutningspunkt
Anslutningsalternativ 5 Insats = 1 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 0 st
Nätavgift = 0 st
18600 kr
En fastighet (obebyggd)
Ingen anslutning (endast slang)

En anslutningspunkt
Anslutningsalternativ 6 Insats = 1 st
Medlemsavgift = 1 st
Anslutningsavgift = 0 st
Nätavgift = 0 st
18600 kr

Bli medlem nu!
Medlem i föreningen blir man genom att:
1. Läsa föreningens stadgar, se Stadgar för Tegneby Fiber Ek För_rev 4_Bolagsverket.
2. Fylla i detta formulär (klicka här) med alla obligatoriska uppgifter, skriva ut det, skriva under det. Obs! I vissa versioner av webläsare/pdf-program fungerar ej å, ä, ö. Använd då a och o istället.Ängholmen
Formuläret ges sedan till någon i föreningens styrelse eller skickas till föreningen (Tegneby Fiber Ek. för., c/o Johannes Jansson, Skantorp 650, 47397 Henån) för registrering. Enligt föreningens stadgar skall styrelsen formellt godkänna och protokollföra alla medlemsansökningar. En formalitet, men styrelsen godkänner alla ansökningar om medlemsvillkoren är uppfyllda (dvs att man är fastighetsägare inom föreningens upptagningsområde) på nästföljande styrelsemöte.
3. Invänta faktura och anslutningsavtal från föreningen.

Se även sidan Frågor och Svar för svar på frågor om ansökan.
Någon ytterligare undran? Kontakta föreningen via denna sida.

Kommentera