Archive for Daniel Jagelund

Start för installationer

På måndag görs de första installationerna i vårt nät. Som tidigare kommunicerats att vi kommer börja i Rålanda och gå österut måste vi revidera nu eftersom vi inte har fått bekräftat från alla medlemmar (i etapp 3 och 4) om att allt är klart för installation. Istället blir det så att vi kommer prioritera de hus som är anslutna till skåp där samtliga hus kopplade till det skåpet anmält sig helt klara.
Påminnelsemail har skickats ut med vilken information som saknas från var och en. Vi är angelägna om att få svar så snart som möjligt när ni åtgärdat det som saknas.
De som inte har mailadress försöker vi få tag på på annat sätt.
Nu kör vi, Tegneby, in i kaklet!

…och driftsättning för etapp 3 och 4 är 1/12 2017 så det är inte så gott om tid om det skall gå vägen.

Zmarket + fasadbox-montering

Nu har adresserna till alla fastigheter som anmälts av föreningens medlemmar lagts till på zmarket.se. Det innebär att man nu kan gå in och beställa tjänster (man KAN, om man VILL, men måste inte). För alla som är med i ComHems gruppavtal så kan man bortse se från detta. Separat information kommer ut inom kort.

——————

Ett förtydligande vad gäller montage av fasadbox och håltagning: även om det ser lockande ut, så skall vi INTE använda oss av genomföringen som är på baksidan om fasadboxen så att boxen täcker håltagningen av några olika anledningar, t.ex. risk för kondens i fasadboxen, svårt att lossa boxen om man behöver byta en panelbräda etc.
För er som redan gjort det, så kan man antingen:
– låta det var som det är men se till att det tätas väldigt noga på in och utsidan mellan håltagningen och ev vp-rör SAMT mellan ev. vp-rör och patch-/anslutningskabeln.
– flytta boxen så att håltagningen kommer vid sidan eller nedanför fasadboxen.
Se instruktionen för montage/installation på www.tegnebyfiber.se/Dokument

Hjälp gärna till att sprida informationen!

Gruppavtal, byggnation etc

Lite förhandsinformation:
Adresslista för alla anslutningar är inskickat till Zitius och ComHem. Adresserna kommer nu att registreras i Zitius och ComHems system och efter det kommer vi att få mer information från ComHem som vi kommer att vidarebefordra ut till alla deltagare i gruppavtalet.
För boende inom etapperna 3 och 4 och som är deltagare i gruppavtalet med ComHem gäller att från c:a 1/11 till c:a 24/11 skall alla abonnenter kontakta ComHem för aktivering av abonnemang, beställa ev. tillägg som kanaler och hårdvara. Vi återkommer med riktad info (via post och e-post) när vi har tillgång till info-materialet.

Intresset har varit en bit över förväntan, drygt 160 st anslutningar är med i gruppavtalet!! Wow!

Andra drifttagning är inte tidssatt ännu, men det blir i början på 2018.
Det finns fortfarande möjlighet att komma med till gruppavtalets andra drifttagning. Kolla sidan Dokument så finns anslutningsavtal där.

————

Vad gäller byggnationen fortgår den nu genom färdigställande av etapp 5 (Gilleby – Kärra) samt diverse kvarvarande delar av tidigare etapper (2, 3 och 4).
I noden svetsas det för fullt och den är snart klar för drifttagning. Det innebär att installationer kommer att påbörjas ute i nätet med början i skåp etapp 4 och sedan etapp 3. Viktigt därför att vi får in informationen från Er medlemmar när ni färdigställer de delar som åligger Er (fasadbox, håltagning, info om placering av fasadbox, och längd på anslutningskabel).

Blåsning av fiber färdigställs till kunder i etapp 3 och 4 (förutom Gröva/Grönås) under nästa vecka är planen (det finns någon enstaka medlem kvar att lösa sista biten slang fram för, men i övrigt börjar det bli klart, slang-mässigt).

Tillståndet för grävning längs vägen ner mot Gröva/Grönås är delvis klart (huvudärende klart, samförläggningsärende inte klart), men det är närmar sig.

För boende i etapp 2 är det bra om grävning på tomtmark och övrigt delar (montering fasadbox etc) färdigställs så snart som möjligt så att det är klart för installation. Vi kommer att börja där så snart som etapp 3 och 4 är klara.

Projektering skall färdigställas för kvarvarande delar i Torsby och Barreviken samt Lunneslätt mot Anefors inom kort.

————

Då inomhusinstallation utförts skall anslutningen vara klar för drifttagning vilket innebär att den är klar för att välja tjänst från zmarket.se. Detta gäller alla, men för deltagare i gruppavtalet bör löptiden för ev. tjänsteavtal synkas med uppstartsdatum av gruppavtalet. Alltså, får man medieomvandlare installerad 10 november och är med i gruppavtalet så bör man inte välja en tjänst från zmarket.se med längre löptid än max 20 dagar. Om man är med i gruppavtalet med driftstart 2018, och får sin medieomvandlare installerad i slutet på november 2017, kan välja ett bredband med löptid minst en månad. Säkrast är att teckna ett abonnemang utan bindningstid.

Vad gäller zmarket.se så kan man idag gå in och kolla på vilket utbud som är aktuellt för oss om som område väljer ”Bohuslän Fiber”. När Zitius har registrerat våra adresser är planen att det skall kunna gå att välja sin adress direkt istället.