Archive for Daniel Jagelund

Försenade installationer

Installationerna som just nu utförs i etapp 4 och som nu inom kort kommer in i etapp 3 har dessvärre försenats. Planen var att driftsätta alla i dessa två etapper (157 anslutningar) senast 1/12 2017, men det kommer inte att vara möjligt då det nu visar sig att det tar längre tid än vad som planerats och vad som tidigare erfarenheter visat att slutföra installationerna på fastigheterna.

Orsaker till förseningen (om det nu spelar någon roll…) är flera, men framförallt så är det så att vi har haft svårt att få komplett information om när allt varit klart för installation (t.ex. grävning på tomtmark etc.) från många håll. Det har gjort att vi inte kunnat starta med installationerna i tid. Installationerna (framförallt inomhus) har också visat sig ta längre tid än planerat vilket har sinkat de som gjorts.
Nu finns det ju dock mindre anledning att analysera det som varit och blicka framåt.

I dagsläget är c:a 70 anslutningar färdiga på utsidan och ett 30-tal klara på insidan.
Pelle Wilson (och hans team) gör inomhusinstallationerna och bokar upp Er för installation. För Er som valt längre patchkabel än 5 m så vill vi att ni kontaktar mig eller Linus för avhämtning av patchkabel i förväg, så att ni kan installera den innan installationen inomhus. Se även informationen nedan (eller mail som gick ut i fredags) om hur vi kan förenkla inför installation, dvs att ta kontakt med oss och/eller Pelle inför installation om man inte kunnat följa instruktionen för installation fullt ut.

För Er som valt ComHem-avtalet så rekommenderar vi att avvakta med att portera över Ert bef. telefonnummer tills Ni fått igång Er anslutning.

Tidplan:
– Alla installationer utomhus klara 15/12, eller senast ett par dagar in i vecka 51.
– Alla installationer inomhus klara 22/12
– Alltså: Etapp 3 och 4 (med undantag från Gröva/Grönås) helt klara före jul

I litet ljus i mörkret är att de flesta inte kommer behöva vänta i tre veckor på att få igång sin anslutning, eftersom att alla anslutningar som görs klara från 1/12 till 22/12 också är driftklara när installation inne och ute gjorts klar, skillnaden nu blir att alla inte blir klara på ett bräde utan att det blir ett mer utdraget förlopp när anslutningar blir klara löpande.

Vi beklagar naturligtvis förseningen och hoppas på förståelse från Er medlemmar som drabbas samt om överseende med de ev. konsekvenser detta får.

MVH
Styrelsen

Inledande installationer – förtydligade instruktioner

Installationer har nu påbörjats och ett 50-tal har gjorts utåt Rålanda-hållet och samtidigt har ett antal installationer inomhus utförts. Med anledning av de inledande erfarenheterna av installationerna har vi anledning att komma med några förtydliganden. Det handlar väl främst egentligen om kommunikation.
– Instruktionen som finns på hemsidan (tegnebyfiber.se/Dokument) skall följas vad gäller förberedelse inför installation. Alltså, speciellt nu vad gäller montage och placering av fasadbox och håltagning. Från de allra flesta har vi fått information om var boxen placerats och att håltagning utförts etc. och det är bra. Men installatörerna har stött på problem pga att förväntan om vad som skall utföras är en annan än verkligheten.
Alltså: Standardinstallationen är att fasadbox monteras på fasaden, håltagning görs genom vägg i närheten av boxen. När Pelle Wilson kommer och skall göra installationen så drar han patchkabel (om detta inte redan är gjort av Er) längs väggen (oftast längs en list) fram till platsen där han monterar och ansluter medieomvandlaren.
Avsteg från denna standardinstallation, t.ex. dragning i källare som kräver dragningar i rör, håltagningar i betongväggar, klamning i tak etc. kan om de inte är för besvärliga vara OK, men kostar extra att utföra och där kan Zitius (via Pelle Wilson) komma att behöva ta ut extra ersättning för att det tar extra tid.
– Vi har kommunicerat att man kan få hjälp med moment som man önskar hjälp med, t.ex. avancerade dragningar av patchkabel eller håltagning etc. och att Pelle Wilson kan vara behjälplig med sådant, men det måste bokas och kommuniceras i förväg så att det inte kommer som en överraskning när Pelle och hans installatörer kommer hem till Er.
– Vad gäller utomhus, så är det lämpligt att inte göra håltagning rakt under den vänstra tätningen på boxen eftersom fiberslangen kommer att dras där. Det är också olämpligt att ha håltagningen till vänster om fasadboxen eftersom patchkabeln ansluts till höger in i boxen.
– Ett fel har smugit sig in i installationsinstruktionen: Elanslutning bör finnas inom 1 meter från medieomvandlaren eftersom anslutningskabeln är 1,5 meter lång. Vi har tidigare kommunicerat att eluttag skal finnas max 1,5 m från medieomvandlaren och i instruktionen (rev 8) står det tyvärr 5 m. Instruktionen har uppdaterats (rev 9), se sidan Dokument.

Så, kommunicera till oss när ni är klara med ”Era” moment, och ev. avsteg från installationsinstruktionen.
Kommunicera gärna vidare ut till våra medlemmar utan mail. Det tar lite extra tid att nå ut till dem.

Återkom om det finns frågor.

Start för installationer

På måndag görs de första installationerna i vårt nät. Som tidigare kommunicerats att vi kommer börja i Rålanda och gå österut måste vi revidera nu eftersom vi inte har fått bekräftat från alla medlemmar (i etapp 3 och 4) om att allt är klart för installation. Istället blir det så att vi kommer prioritera de hus som är anslutna till skåp där samtliga hus kopplade till det skåpet anmält sig helt klara.
Påminnelsemail har skickats ut med vilken information som saknas från var och en. Vi är angelägna om att få svar så snart som möjligt när ni åtgärdat det som saknas.
De som inte har mailadress försöker vi få tag på på annat sätt.
Nu kör vi, Tegneby, in i kaklet!

…och driftsättning för etapp 3 och 4 är 1/12 2017 så det är inte så gott om tid om det skall gå vägen.